2 Nieuwe leveranciers voor Wmo hulpmiddelen

Vrijdag 23 februari 2018

De gemeente Bernheze heeft per 1 april 2018 nieuwe leveranciers voor de hulpmiddelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De leveranciers zijn:

Het contract met Welzorg loopt op 1 april 2018 af.

Brief met informatie

Alle Wmo-cliënten die op 1 april 2018 één of meerdere hulpmiddelen in bruikleen hebben via Welzorg

  • krijgen in februari 2018 een brief met informatie;
  • houden het hulpmiddel dat ze nu in bruikleen hebben;
  • kunnen hun voorkeur voor één van de nieuwe leveranciers opgeven via het antwoordformulier bij de brief of via www.bettie.nl.

Met vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0412

Meer nieuws