Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

Maandag 23 april 2018

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups omdat ze veel overlast kunnen veroorzaken en risico voor de gezondheid vormen. We bestrijden eikenprocessierups niet overal, maar vooral langs wegen en fietspaden.

Raak nesten en rupsen niet aan

Een eikenprocessierups vormt, als de rups een paar weken oud is, brandhaartjes die bij aanraking irritatie en huiduitslag kunnen veroorzaken. Ook als de rupsen zich eenmaal verpopt hebben, blijven de haartjes achter in de balvormige nesten die in de eikenbomen achterblijven. Ook dan kunnen de haartjes nog steeds irritatie veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u de rupsen en nesten niet aanraakt. Mocht u ergens langs de weg, een fietspad of in een parkje eikenprocessierupsen tegenkomen, laat dit de gemeente dan weten via gemeente@bernheze,org, twitter: @bernheze_gem, of telefoonnummer 14 0412.

Bestrijden? Hoe dan?

Bij het uitlopen van de eikenbomen, als de rupsen nog geen brandharen hebben, bespuiten we  de bomen langs wegen en fietspaden waarvan we weten dat daar vorig jaar eikenprocessierupsen in zijn gevonden met XenTari WG. Deze stof bevat een bacterie die dodelijk is voor de rupsen. Voor mensen en andere dieren is deze bacterie ongevaarlijk. Mochten er rupsen zijn die deze behandeling weten overleven, of mochten we locaties gemist hebben, dan zuigen we  nesten die later alsnog ontdekt worden weg.
Om te voorkomen dat we ook vlinders dood maken die we wel graag zien, hebben we de Vlinderstichting alle locaties opgevraagd waar zeldzame vlinders gespot zijn. Op deze locaties gaan we niet spuiten, hier worden eikenprocessierupsen alleen weggezogen.

Bestrijding buiten werktijden

Het spuiten tegen eikenprocessierups willen we liefst doen als er weinig (fiets)verkeer onderweg is, omdat de bomen na het spuiten soms wat na kunnen druppen. Ook moet het voor een goede behandeling windstil zijn. Aangezien dit vaak in de avonduren en vroeg in de ochtend het geval is, kan het zijn dat we buiten de normale werktijden langs komen rijden. Mogelijk dat u hiervan (geluids)overlast ondervindt.

Meer nieuws