Raadsvergadering op 24 mei in teken van benoeming wethouders

Woensdag 16 mei 2018

Op 24 mei 2018 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

Naast de behandeling van de agendapunten staat de raadsvergadering in het teken van de presentatie van het coalitieakkoord, de benoeming van de nieuwe wethouders en afscheid van wethouder Glastra van Loon.
Op 29 maart is er een nieuwe gemeenteraad benoemd en beëdigd voor de periode 2018-2020. Na enkele weken onderhandelen is overeenstemming bereikt over de coalitie tussen drie politieke partijen. De partijen CDA, Lokaal en SP gaan de nieuwe coalitie vormen in Bernheze. Deze partijen dragen drie raadsleden voor  als kandidaat-wethouder; Peter van Boekel (CDA), Rien Wijdeven (Lokaal) en Rein van Moorselaar (SP). Als de raad de drie kandidaat-wethouders benoemt, worden ze direct beëdigd als wethouder. Dit heeft tot gevolg dat er in de gemeenteraad een verschuiving plaatsvindt. De nieuwe wethouders zijn geen raadslid meer en worden opgevolgd door nieuw te benoemen raadsleden. Ook hierover neemt de raad een besluit en na toelating tot de raad volgt ook direct de beëdiging van de nieuwe raadsleden.

D66 komt niet in de nieuwe coalitie terug. Dat betekent dat de raad ook afscheid neemt van wethouder Jan Glastra van Loon.
Na afloop van de raadsvergadering is er in de hal van het gemeentehuis een informele gelegenheid om te feliciteren en om afscheid te nemen. U bent hierbij van harte welkom.

Agenda

  • Herstelbesluit ex artikel 6:19 Awb bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden
  • Vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 82, Loosbroek
  • Vaststellen bestemmingsplan Kantje en Klein Kantje, Nistelrode
  • Vaststellen bestemmingsplan Nieuwstraat ongenummerd, Heesch
  • Vaststellen bestemmingsplan Maxend 48, Nistelrode
  • Vaststellen bestemmingsplan Brandsestraat 9, Nistelrode
  • Onderzoek rekenkamercommissie decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo in Bernheze
  • Domeinplannen 2018
  • Kennisnemen van Informatienota 2019-2022
  • Diverse benoemingen raadsperiode 2018-2022

Informatie

De raadsvergadering is live te volgen. Ook op een later tijdstip kunt u de vergadering terugkijken. Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14-0412 of e-mail griffie@bernheze.org.

Meer nieuws