MKB Nederland onderzoekt hoe ondernemersvriendelijk gemeenten zijn

Maandag 29 oktober 2018

Hoe ondernemersvriendelijk is Bernheze?

MKB Nederland doet ook dit jaar onderzoek naar de gemeente met het beste ondernemersklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn een stimulans voor gemeenten om zich nog meer in te spannen voor ondernemers. Heeft u, als ondernemer, goed contact met uw gemeente? Wat gaat er goed en wat kan beter? Laat MKB Nederland weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van Bernheze is.

De gemeente Bernheze wil haar ondernemers graag voldoende ruimte geven en ondersteunen met ondernemersvriendelijk beleid. Zij zijn immers van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze kernen. Daarom wil Bernheze beleid voeren waardoor ondernemers de ruimte krijgt om te ondernemen. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente Bernheze haar dienstverlening aanpassen. Daar profiteert u als ondernemer direct van.

Alle ondernemers in de gemeente hebben een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om de enquête digitaal in te vullen. Dit kost slechts vijf minuten van uw tijd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Meer nieuws