Energieweverij – 3 projecten gaan door

Maandag 26 november 2018

De EnergieWeverij is een collectief van inwoners dat zich inzet voor duurzame projecten in onze gemeente Bernheze. Op 10 november hielden we een brainstormsessie voor  nieuwe ideeën voor een duurzamer Bernheze. Op 13 november hebben we drie ideeën gekozen waarmee we aan de slag gaan.

Warmtescans voor inwoners

Als opvolging van de gratis warmtescans in 2018, wil deze projectgroep het aanbod voor warmtescans in Bernheze verder uitbreiden. Het motto: pas wanneer je weet waar je het verliest, kun je warmteverlies effectief bestrijden!

Duurzame bouwmaterialen

De verduurzaming in Nederland begint nu langzaam maar zeker serieuze vormen aan te nemen. Isoleren, ‘van het gas af’ en warmtepompen zijn de kernbegrippen in de verduurzaming van onze woningen. Maar isoleren met producten gemaakt van aardolie, is dat nou duurzaam? Op die vraag gaat deze groep antwoorden bedenken.

Alle inwoners van Bernheze beter bereiken

Het onderwerp duurzaamheid spreekt nog lang niet iedereen aan. Maar dat we als een van de meest vervuilende landen snel stappen moeten nemen om duurzamer te gaan leven, mag inmiddels duidelijk zijn. Deze werkgroep gaat op zoek naar wat er leeft onder inwoners.

Wilt u meedoen aan een van deze projecten? Meld u dan aan bij Christianne Derikx via c.derikx@bernheze.org.

Meer nieuws