Kachel aan? Houd het gezond en gezellig!

Vrijdag 14 december 2018

Gezellig is dat in de winter, lekker de kachel aan. Maar open haarden, houtkachels en buitenvuren kunnen gezondheidsklachten en klachten over stank veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Wat kunt u als stoker doen om de overlast te beperken:

  1. Stook niet bij windstil of mistig weer. De rook kan dan niet goed weg en veroorzaakt smog.
  2. Heeft u een allesbrander? Neem dit niet letterlijk .. stook geen afval.
  3. Verbrand alleen onbewerkt, droog en schoon hout. Dat geeft de minste overlast.
  4. Gebruik geen papier of karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
  5. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag.
  6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen (zoals PAK’s en koolmonoxide).

Meer informatie verstandig stoken vindt u op www.milieucentraal, www.stookwijzer.nu of www.rijksoverheid.nl.

Meer nieuws