Aanslag lokale belastingen

Maandag 11 februari 2019

Het aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen valt eind februari weer op de mat.

U kunt uw aanslagbiljet betalen met automatische incasso in tien termijnen. U betaalt uw aanslagbiljet dan altijd op tijd. Zonder automatische incasso bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de belastingaanslagen. Hiervoor gelden 2betalingstermijnen, eind maart en eind mei, in plaats van 10 bij automatische incasso.

Hoe werkt automatische incasso?

Bij automatische incasso schrijft BSOB de verschuldigde bedragen in 10 termijnen van uw rekening af. U voorkomt hiermee dat u te laat betaalt. Een automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot € 5.000,-. 

Wilt u gebruik maken van automatische incasso?

Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via het digitaal loket op www.bs-ob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen aan BSOB. In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

Weet u niet meer zeker of u een machtiging heeft afgegeven? Dan kunt u dit zelf checken via het digitaal loket op www.bs-ob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ kunt u zien of u een automatische incasso hebt afgegeven. U moet hiervoor inloggen met de DigiD van degene die wordt aangeschreven op het aanslagbiljet.

U kunt voor meer informatie kijken op www.bs-ob.nl of bellen naar 088-551 0000. Op de website kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.

Meer nieuws