Wat leeft er onder inwoners van Bernheze?

Woensdag 6 maart 2019

Voelt u zich veilig in uw eigen buurt? Betrekken we u voldoende bij het maken van plannen? Zijn er voldoende parkeerplaatsen of scholen? Dit zijn een paar van de vragen die we stellen in ons onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ onder 2.500 inwoners.

De onderwerpen waar we graag uw mening over horen, zijn:

  • woon- en leefklimaat
  • de relatie tussen onze inwoners en de gemeente
  • onze dienstverlening
  • zorg en welzijn

Wie krijgt een uitnodiging?

Bureau Enneüs voert het onderzoek voor ons uit. 2.500 inwoners hebben een uitnodiging voor het onderzoek gekregen. Zij kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Het onderzoeksbureau rapporteert anoniem aan de gemeente en volgt de regels van de gedragscode voor onderzoek en statistiek. Uiteraard zijn de antwoorden strikt vertrouwelijk.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?

De burgerpeiling is een veelgebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare inzichten die we kunnen vergelijken met andere gemeenten. Uw mening helpt ons om u beter te betrekken bij plannen en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoeften.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

In mei 2019 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. U vindt ze dan op onze pagina’s in DeMooiBernhezeKrant en op onze website www.bernheze.org. Ook kunt u enkele weken daarna de resultaten terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer nieuws