Bestrijding eikenprocessierups

Woensdag 17 april 2019

Binnenkort komen de eikenprocessierupsen weer uit hun eitjes gekropen. De dieren veroorzaken overlast en vormen een risico voor de gezondheid. Daarom gaat de gemeente tot bestrijding over. We bestrijden eikenprocessierups niet overal, maar langs wegen en fietspaden zorgen we wel dat er zo min mogelijk eikenprocessierups voorkomt.

De overlast

Een eikenprocessierups vormt, als de rups een paar weken oud is, brandhaartjes die bij aanraking irritatie en uitslag op de huid kunnen veroorzaken. Ook als de rupsen zich eenmaal verpopt hebben, blijven de haartjes achter in de balvormige nesten die in de eikenbomen achterblijven. Ook dan kunnen de haartjes nog steeds irritatie veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u de rupsen en nesten niet aanraakt. Meer over eikenprocessierups en de risico’s hiervan vindt u op www.oakie.info.

Bestrijden, hoe dan?

Bij het uitlopen van de eikenbomen, als de rupsen nog geen brandharen hebben, bespuiten we de bomen langs wegen en fietspaden waarvan we weten dat daar vorig jaar eikenprocessierupsen in zijn gevonden met XenTari WG. Deze stof bevat een bacterie die de rupsen doodt. Voor mensen en andere dieren is deze bacterie ongevaarlijk.
Het spuiten tegen eikenprocessierups willen we liefst doen als er weinig (fiets)verkeer onderweg is, omdat de bomen na het spuiten soms wat na kunnen druppen. Ook moet het voor een goede behandeling windstil zijn. Omdat dit vaak in de avonduren en vroeg in de ochtend het geval is, kan het zijn dat we buiten de normale werktijden langs komen rijden. Mogelijk dat u hiervan (geluids)overlast ondervindt.
Om te voorkomen dat we ook vlinders dood maken die we wel graag zien, hebben we een tekening opgevraagd bij de Vlinderstichting waarop alle locaties staan waar zeldzame vlinders gespot zijn. Op deze locaties gaan we niet spuiten, hier worden eikenprocessierupsen alleen weggezogen.

Wegzuigen van de rupsen

Mochten er rupsen zijn die deze behandeling overleven, of mochten we locaties gemist hebben, dan worden nesten die later alsnog ontdekt worden weggezogen. Dit doen we alleen bij bomen die bij de gemeente in beheer zijn en langs wegen met veel verkeer. In bossen en aan zandwegen worden eikenprocessierupsen dus niet verwijderd. Ook moeten nesten van eikenprocessierupsen wel bereikbaar zijn voor de zuigwagen. Nesten die te hoog hangen of te ver van de weg kunnen we niet verwijderen.

Meer nieuws