Perspectiefnota 2020-2023: Hoe denkt u hierover?

Maandag 29 april 2019

Wat is belangrijk voor de gemeente in de komende jaren? En hoeveel geld hebben we daarvoor over? Het college van burgemeester en wethouders heeft in de zogeheten Perspectiefnota 2020-202 (PDF, 3.5 MB)3 allerlei voorstellen opgeschreven. Het is nu aan de gemeenteraad om daar besluiten over te nemen. We horen graag uw mening.

Uw mening telt

De gemeenteraad stelt de Perspectiefnota vast in de raadsvergadering van 29 mei 2019. Tot die tijd kunt u aangeven hoe ú over bepaalde zaken denkt. U kunt bijvoorbeeld over de Perspectiefnota meespreken tijdens de commissievergaderingen op 7 en 8 mei. Maar u kunt uw mening natuurlijk ook schriftelijk geven via een e-mail of brief aan de gemeenteraad. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Bernheze en vinden uw mening belangrijk.

Heeft u vragen over de Perspectiefnota of over het meespreken tijdens een commissievergadering? Neemt u dan contact op met de griffie, griffie@bernheze.org of 0412-45 88 88.

Informatie over de begrotingscyclus.

Meer nieuws