Toekomst de Wildhorst

Dinsdag 9 juli 2019

Landgoed de Wildhorst heeft zich vanaf eind jaren ‘50 ontwikkeld als een recreatieoord in het groen. Na een bloeiperiode is het gebied door de jaren heen steeds minder goed gaan functioneren als (verblijfs-)recreatieterrein. Dat komt onder andere omdat we in de loop der jaren op een andere manier vakantie zijn gaan vieren.

Verkennend onderzoek

De gemeente wil dat er weer een mooie toekomst is voor De Wildhorst en daarmee ook voor de omgeving. Daarvoor is het belangrijk dat we eerst goed in beeld krijgen of er mogelijkheden zijn en wat die mogelijkheden dan zijn. We zijn daarom een onderzoek gestart om dit te verkennen.

We vinden het belangrijk dat iedereen in Heeswijk-Dinther die betrokken is of zich betrokken voelt, mee kan denken. Als we na het verkennende onderzoek weten wat de mogelijkheden zijn, nodigen we u hier graag voor uit.

Tijdelijk geen besluiten over planwijzigingen

Omdat we onderzoeken of en hoe de Wildhorst toekomstbestendig gemaakt kan worden, heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken om voorlopig geen besluiten te nemen over principeverzoeken en reeds ingediende of gehonoreerde verzoeken. Dit gebeurt tot-dat duidelijk is welke ontwikkelingsrichtingen mogelijk zijn en welke de voorkeur van de raad heeft. Het is de bedoeling is dat de commissie en gemeenteraad zich eind dit jaar buigen over die ontwikkelingsrichting. Met deze periode van stand still willen we voorkomen dat mensen aan de slag gaan met dure onderzoeken. Misschien biedt het toekomstperspectief zelfs meer of andere kansen dan nu.

Initiatiefnemers die al een verzoek hebben ingediend zijn of worden geïnformeerd.

Planning

We verwachten het onderzoek in het najaar af te ronden. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten dan in de commissie en tijdens de raadsvergadering eind dit jaar.

Informatie

Heeft u vragen? Mail ons dan, gemeente@bernheze.org of bel tijdens kantooruren naar 14.0142.

Meer nieuws