Bernheze controleert adressen

Dinsdag 23 juli 2019

De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin zijn op één plek basisgegevens vastgelegd die de overheid steeds opnieuw kan gebruiken voor haar dienstverlening of hulpverlening in noodsituaties. Het is belangrijk dat wij van u de juiste adresgegevens hebben geregistreerd.

Daarom doet de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Van overheidsinstanties zoals de belastingdienst of politie krijgt het Informatieknooppunt van LAA signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Zij sturen deze signalen door naar de gemeente.

Adrescontrole

Als er twijfel bestaat over uw adresgegevens stelt de gemeente een onderzoek in. Dat kan administratief zijn, maar ook een huisbezoek. De gemeente controleert of degene die zich op het adres heeft ingeschreven er echt woont. Wanneer dat niet zo blijkt te zijn, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners en passen we de registratie aan. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf uw gegevens controleren

U kunt zelf ook controleren of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties  kunt u doorgeven aan de gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek.

Vragen over het adresonderzoek of  huisbezoek? Neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente, telefoon 0412-45 88 88.
Meer info over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op www.ictu.nl.

Meer nieuws