Toekomst Abdij van Berne

Maandag 16 september 2019

Op 13 september 2019 presenteerden de provincie Noord-Brabant, de Norbertijnen en de gemeente Bernheze de toekomstplannen voor de Abdij van Berne

De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit levend religieus erfgoed behouden, zodat Berne voor komende generaties een bron van betekenis kan blijven, net als de verhalen die daarbij horen.

Financiële bijdrage

De provincie Noord-Brabant reserveert een bedrag van 1,8 miljoen euro. Daarnaast investeren de gemeente, de abdij, fondsen en andere partijen in het project. 
Ook de gemeente Bernheze participeert in de plannen. Financieel, door een bijdrage van € 200.000,-, maar ook facilitair en op ruimtelijk gebied, bijvoorbeeld door te kijken of we de grachten kunnen gebruiken voor de opvang van water. Verder hebben we een project in de maak waarbij we kijken of we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen koppelen aan projecten van de Abdij.

Realisering in fasen

De herontwikkeling van de abdij gaat de komende dertig jaar in fasen gerealiseerd worden. In de uitvoering van de toekomstplannen is 2021 de eerste belangrijke mijlpaal. In dat jaar bestaat de wereldwijde Norbertijner orde 900 jaar.

Als eerste gaat de abdij de gastenverblijven uitbreiden met vijftien kamers. Jaarlijks zijn er nu ruim tweeduizend overnachtingen en het aantal gasten en groepen groeit de komende jaren geleidelijk. Daarnaast wordt het abdijhuis getransformeerd tot inspiratieplek voor programma’s en werkplekken voor sociaal ondernemers. Toerisme en recreatie krijgen een impuls door ver-beteringen in de abdijwinkel en het proeflokaal. Op het achterterrein wordt het Provinciaal Depot Bodemvondsten gevestigd en later aangevuld met creatieve en ambachtelijke ateliers. Verderop in de toekomst zal worden nagedacht over een eventuele woonfunctie op het abdijterrein met bewoners die sterk betrokken zijn bij de religieuze gemeenschap en haar werkzaamheden.

Meer informatie over de plannen vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl.

Meer nieuws