Regeling stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven

Dinsdag 24 september 2019

Stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven in Bernheze

Nieuwe, creatieve initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor stimuleringsgeld van de gemeente Bernheze.

“We willen een gemeente zijn waar mensen er zijn voor elkaar”, zegt wethouder Rein van Moorselaar. “Waar naar elkaar omgekeken wordt en waar mensen zich om elkaar en om de ontwikkeling van hun kern bekommeren. Wij denken ook dat Bernheze zo’n gemeente is. Daar-om experimenteren we met deze nieuwe, laagdrempelige regeling en we hopen dan ook dat er veel mooie initiatieven binnenstromen.”

Initiatieven voor en door inwoners

Wat voor initiatieven komen in aanmerking voor de regeling? Dat zijn initiatieven voor en door inwoners op basis van vrijwillige inzet, die bijdragen aan:

  • zorg voor elkaar in dorp of wijk
  • meedoen in je dorp of wijk
  • vergroten van het langer zelfstandig blijven (met elkaar) in dorp of wijk
  • leefbaarheid in dorp of wijk

Daarbij moet de focus liggen op initiatieven die zijn bedoeld voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld eenzame mensen of mensen die minder makkelijk in de maatschappij meedoen.

Voorbeeld: E-mobile

Een mooi voorbeeld is de inzet van de E-mobile in Heeswijk-Dinther; een dorpstaxi om de mobiliteit van ouderen en anderen die minder mobiel zijn te stimuleren. Hierdoor blijven voorzieningen en dorpsactiviteiten ook voor deze mensen bereikbaar.

Insturen initiatief

Inwoners met een idee voor een initiatief kunnen een beschrijving van hun idee opsturen met daarbij een begroting van de kosten. Het is gedurende de hele looptijd van de regeling mogelijk een aanvraag in te dienen. De regeling loopt tot eind 2021, waarna een evaluatie plaatsvindt. De gemeente heeft voor de regeling een budget van € 100.000,-.

Meer informatie over de regeling en aanvragen

Meer nieuws