Subsidies voor natuur en landschap

Dinsdag 1 oktober 2019

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap coördineert de uitvoering en zorgt voor deskundig advies. Kijk daarom voor een overzicht van de mogelijkheden op www.brabantslandschap.nl.

ErvenPlus

In het project t ‘ErvenPlus’  investeren de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant, met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Belangstelling? Schrijft u zich dan in via erfvogelsbrabant@gmail.com of via de website van Brabants Landschap, www.brabantslandschap.nl.

Groen blauw stimuleringskader (Stika)

De subsidieregeling ‘Groen blauw stimuleringskader' is opgericht om de kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied te behouden en te verhogen. Met deze regeling kunnen particulieren en agrariërs in het buitengebied een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen en bloemrijke (akker)randen buiten hun erf. De vergoeding kan gelden voor de inrichting, de ondergrond en het beheer. Ook voor het beheer van al bestaande oude landschapselementen kan in sommige gevallen een bijdrage worden verstrekt. Meer informatie

Wijst

Percelen langs de breuk, waar sprake is van wijst, zijn over het algemeen te nat voor gangbare agrarische productie. Met subsidie kunnen de percelen worden afgewaardeerd en krijgen ze een natuurbestemming, waardoor de juiste omstandigheden voor wijst kunnen worden hersteld. De gronden krijgen daarmee ook een natuurfunctie. De subsidie is voor afwaardering van de gronden (85 % van de getaxeerde waarde en voor inrichting en hydrologische maatregelen (50% van de kosten). Voorwaarde is dat de percelen grenzen aan het NatuurNetwerk Brabant (NNB) of aan een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Daarnaast dient het project voor 1 januari 2021 te zijn uitgevoerd. Meer informatie op www.brabant.nl

Meer nieuws