Burgemeester Marieke Moorman herbenoemd in Bernheze

Maandag 28 oktober 2019

Burgemeester Marieke Moorman is vanmiddag herbenoemd als burgemeester van Bernheze. Dit gebeurde in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch door de commissaris van de Koning, Wim van der Donk. Marieke Moorman legde de belofte af voor een tweede ambtstermijn van 6 jaar. Ze is sinds 1 november 2013 burgemeester van Bernheze. De nieuwe termijn start op 1 november 2019.

Procedure herbenoeming

Eerder dit jaar besloot de hele gemeenteraad van Bernheze om de koning te adviseren Marieke Moorman voor nog eens 6 jaar te benoemen tot burgemeester. Er is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen, die bestaat uit de 7 fractievoorzitters. Deze commissie heeft met de burgemeester gesproken en een verslag gemaakt van haar functioneren in de afgelopen 6 jaar. Jan Bouwman, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is verheugd: “De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik niet erg verrast ben over de herbenoeming van onze burgemeester, omdat we na een zorgvuldige procedure een zeer positief advies aan de gemeenteraad en vervolgens aan de Koning hebben voorgelegd. Namens de gemeenteraad wil ik Marieke Moorman dan ook van harte feliciteren. Ik ben ervan overtuigd dat de raad ook in de komende periode op dezelfde inhoudelijke, constructieve en plezierige wijze de samenwerking met haar kan voortzetten.”

Marieke Moorman is er trots op dat ze nog een termijn mag dienen: “Ik ben blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft gesteld om mijn herbenoeming als burgemeester bij de Commissaris van de Koning en daarmee de minister, aan te bevelen. Ik kijk terug op een periode met veel mooie momenten, bijzondere gesprekken, maar ook verdrietige gebeurtenissen en ingewikkelde vraagstukken. Hierin heb ik in samenwerking met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en met inwoners en ondernemers, mijn functie mogen vervullen. Ik hecht veel waarde aan deze goede samenwerking en wil mij, aansluitend bij de woorden van Jan Bouwman, de komende jaren weer inzetten om deze verder voort te zetten.

Meer nieuws