Nieuwsoverzicht

Kledingcontainers tijdelijk gesloten

Dinsdag 22 december 2020

Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van Bernheze

Maandag 12 oktober 2020

Leven in een veilige omgeving is belangrijk. De gemeente Bernheze onderzoekt daarom regelmatig hoe veilig onze inwoners zich voelen in onze gemeente. Om een beter beeld te krijgen van de leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied, heeft de gemeente samen met Taskforce-Riec Brabant Zeeland onderzoek laten doen naar de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied.

Klimaatatlas

Dinsdag 29 september 2020

Overdag een temperatuur van 40 graden, een tien dagen durende hittegolf, dikke onweersbuien en straten die blank staan. We merken de laatste jaren goed dat het natter, heter en droger wordt. Kijk in de klimaatatlas naar het effect van hitte, droogte of water bij u in de buurt.

Gemeente brengt monumentale bomen in kaart

Maandag 27 juli 2020

Een landmeetkundig bedrijf maakt een inventarisatie van de monumentale bomen in de gemeente Bernheze, zowel van de gemeente als van particulieren.

Programma Aanpak Stikstof

Donderdag 15 augustus 2019

Teveel stikstof heeft negatieve effecten op de natuur. Dat is in Nederland het geval. De meeste stikstof is afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. De Raad van State bepaalde onlangs dat het landelijke stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt.

Bernheze controleert adressen

Dinsdag 23 juli 2019

De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin zijn op één plek basisgegevens vastgelegd die de overheid steeds opnieuw kan gebruiken voor haar dienstverlening of hulpverlening in noodsituaties. Het is belangrijk dat wij van u de juiste adresgegevens hebben geregistreerd.