Nieuws overzicht

Opnieuw certificaat voor sociaal ondernemen voor de gemeente Bernheze

Vrijdag 17 januari 2020

De gemeente Bernheze neemt de opdracht om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen serieus. Onlangs ontvingen we opnieuw het PSO-(Prestatieladder Sociaal Ondernemen)certificaat trede 3

Onderzoek naar aankoop gronden Achterste Groes 22 Heesch

Donderdag 16 januari 2020

Er is een feitenonderzoek uitgevoerd naar de verkrijging van de gronden Achterste Groes 22 in Heesch in het jaar 2005. Uit het onderzoek blijkt dat de verkrijging van de gronden een correcte verwerving was, die voldeed aan de toen gestelde beleidskaders.

Tijdelijke parkeerplaats achter Weijen 21-23, Nistelrode

Vrijdag 10 januari 2020

Achter Weijen 21-23 maken we een tijdelijke overloopparkeerplaats op het terrein van de gemeente, om de parkeerdruk te verminderen.

Afvalkalender 2020

Dinsdag 17 december 2019

De nieuwe ophaaldagen voor huishoudelijk afval zijn bekend. De ophaalroutes veranderen in 2020. Het kan dus zijn dat we uw restafval of groente- fruit- en tuinafval op een andere dag ophalen.

Meer groen, minder stenen

Maandag 2 december 2019

Wij zijn op zoek naar kansen om stukken openbare ruimte, waar nu tegels of stenen liggen, natuurlijker te maken door de tegels te vervagen door groen. Heeft u een idee? Laat het weten via de website van IVN Bernheze.

Een veilig en sportief sportklimaat

Dinsdag 24 september 2019

Een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur zijn belangrijk. We willen sportverenigingen graag helpen om daarvoor te zorgen. Daarom hebben we een programma gemaakt samen met GGD Hart voor Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Meierijstad waar sportclubs of sportaanbieders gratis gebruik van kunnen maken.

Eerste windboom in Nederland staat in Heeswijk-Dinther

Dinsdag 17 september 2019

De eerste windenergieboom van Nederland staat in Heeswijk-Dinther, op de rotonde Laverdonk. Nieuw is dat we de energie die deze ‘boom’ opwekt, opslaan in accu’s en volledig lokaal gebruiken. De windboom levert het hele jaar voldoende stroom om voor de straatverlichting in de directe omgeving en is daarmee volledig zelfvoorzienend.

Werkzaamheden Nistelrodeseweg

Dinsdag 3 september 2019

Programma Aanpak Stikstof

Donderdag 15 augustus 2019

Teveel stikstof heeft negatieve effecten op de natuur. Dat is in Nederland het geval. De meeste stikstof is afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. De Raad van State bepaalde onlangs dat het landelijke stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt.

Bernheze controleert adressen

Dinsdag 23 juli 2019

De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarin zijn op één plek basisgegevens vastgelegd die de overheid steeds opnieuw kan gebruiken voor haar dienstverlening of hulpverlening in noodsituaties. Het is belangrijk dat wij van u de juiste adresgegevens hebben geregistreerd.