Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Regelgeving en openbare bekendmakingen

  • Bekendmakingen

    Officiële bekendmakingen van de gemeente Bernheze

  • Structuurvisie

    In de structuurvisie staan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven voor de komende jaren

  • Verordeningen en beleidsnota's

    Zoekt u een verordeningen of beleidsnota van de gemeente Bernheze? Alle regelingen vindt u op de website www.overheid.nl