Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Gemeenteraad

 • Vergaderingen

  Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies, inclusief de agenda en de stukken

 • Samenstelling gemeenteraad

  Op 21 maart 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraad heeft vanaf die datum 23 zetels, verdeeld over 7 partijen.

 • Raadscommissies

  De gemeenteraad heeft 3 commissies.

 • U en de gemeenteraad

  Als inwoner van Bernheze kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp

 • Taken gemeenteraad

  Wat zijn de taken en werkzaamheden van het hoogste bestuur van de gemeente

 • Raadsgriffie

  De raadsgriffie zorgt ervoor dat u in contact komt met de gemeenteraad

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie onderzoekt of een bepaalde beleidsdoelstelling is bereikt.

 • Bestuursprogramma

  De plannen van de gemeenteraad voor de periode 2018-2022

 • Reglement van orde gemeenteraad en verordening raadscommissies

  Hier vindt u het reglement van orde voor de gemeenteraad en verordening raadscommissies

 • Begroting

  Om te plannen en te verantwoorden waaraan we ons geld uitgeven, maken we gebruik van een begrotingscyclus. Die cyclus is een vierjarenplan waarin we vaststellen wat er in de komende vier jaren gebeurt met het geld van de gemeente.