Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Gemeentelijke belastingen

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)

    De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan

  • Afvalstoffenheffing

    Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.

  • Toeristenbelasting

    Als u overnachtingen aanbiedt tegen vergoeding, zoals in een hotel, bed and breakfast of op een camping, dan betaalt u toeristenbelasting