Gemeentelijke belastingen

 • Betalen

  Niet eens met de aanslag, moeite met betalen en automatische incasso

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  Als u eigenaar of huurder bent van een woning of bedrijf, ontving u half mei 2017 het aanslagbiljet 2016.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater naar het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval.

 • Toeristenbelasting

  Als u overnachtingen aanbiedt tegen vergoeding, zoals in een hotel, bed and breakfast of op een camping, dan betaalt u toeristenbelasting