Gemeentelijke belastingen

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)

    De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan

  • Afvalstoffenheffing

    Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.

  • Toeristenbelasting

    Als u overnachtingen aanbiedt tegen vergoeding, zoals in een hotel, bed and breakfast of op een camping, dan betaalt u toeristenbelasting