Toeristenbelasting

Als u overnachtingen aanbiedt tegen vergoeding, zoals in een hotel, bed and breakfast of op een camping, dan moet u de gemeente toeristenbelasting betalen. Deze toeristenbelasting mag u aan uw gasten doorberekenen.

Kosten

De toeristenbelasting is € 1,35 per overnachting per persoon.

Het maakt niet uit waarom iemand in Bernheze overnacht. Ook iemand die bijvoorbeeld voor zaken in Bernheze overnacht, moet toeristenbelasting betalen.

Alleen inwoners van Bernheze die in hun eigen gemeente overnachten, hoeven geen toeristenbelasting te betalen.

Aangifte toeristenbelasting

De gemeente stuurt u ieder jaar een aangiftebiljet. Hiermee kunt u het aantal overnachtingen van niet-inwoners van de gemeente in het voorafgaande jaar doorgeven. De gemeente berekent vervolgens hoeveel toeristenbelasting u over dat jaar moet betalen.

Overnachtingsplaats beginnen? Meld het bij de gemeente

Wilt u een overnachtingsplaats beginnen in de gemeente Bernheze? Dan moet u dit bij de gemeente melden. Na afloop van het jaar stuurt de gemeente u dan een aangiftebiljet toeristenbelasting.

Betalen

  • Bezwaar: Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie: Niet eens met de aanslag.
  • Kwijtschelding: U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de toeristenbelasting.
  • Automatische incasso: U kunt de belasting automatisch van uw rekening laten afschrijven. Meer informatie: Automatische incasso.

Regels

Regels over de toeristenbelasting vindt u in de verordening toeristenbelasting Bernheze 2017.