Verordeningen en beleidsnota's

De meeste regels die in onze gemeente gelden zijn vastgelegd in speciale verordeningen.

Tarieven behorend bij de verordeningen:

Beleidsnota's & notities

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Beleidsregels nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen

Beleidsnota intrekken bouwvergunningen

Notitie beleidsregels hanteren briefadressen

Investeringen recreatie en toerisme Bernheze (PDF, 99.0 kB)

Privacybeleidskader gemeente Bernheze (PDF, 362.0 kB)

Beleidsnotities op basis van de APV