Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Verordeningen en beleidsnota's

De meeste regels die in onze gemeente gelden zijn vastgelegd in speciale verordeningen.

Tarieven behorend bij de verordeningen:

Beleidsnota's & notities

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Beleidsregels nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen

Beleidsnota intrekken bouwvergunningen

Bomenbeleidsplan gemeente Bernheze 2017-2027

Notitie beleidsregels hanteren briefadressen

Investeringen recreatie en toerisme Bernheze (PDF, 108.8 kB)

Privacybeleidskader gemeente Bernheze (PDF, 362.0 kB)

Beleidsnotities op basis van de APV