Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Verordeningen en beleidsnota's

De meeste regels die in onze gemeente gelden zijn vastgelegd in speciale verordeningen.

Tarieven behorend bij de verordeningen:

Beleidsnota's & notities

Beleidskader Integrale Veiligheid 2019-2022 (Kernbeleid Veiligheid) (PDF, 1.2 MB)

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Beleidsregels nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen

Beleidsnota intrekken bouwvergunningen

Bomenbeleidsplan gemeente Bernheze 2017-2027

Notitie beleidsregels hanteren briefadressen

Investeringen recreatie en toerisme Bernheze (PDF, 108.8 kB)

Privacybeleidskader gemeente Bernheze (PDF, 362.0 kB)

Leidraad invordering belastingen gemeente Bernheze (PDF, 1.1 MB)

Beleidsnotities op basis van de APV