Verordeningen en beleidsnota's

De meeste regels die in onze gemeente gelden zijn vastgelegd in speciale verordeningen.

Tarieven behorend bij de verordeningen:

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020

Beleidsnota's & notities

Nadere regels Jeugdhulp Bernheze 2015

Beleidsregels nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen

Beleidsnota intrekken bouwvergunningen

Bomenbeleidsplan gemeente Bernheze 2017-2027

Notitie beleidsregels hanteren briefadressen

Investeringen recreatie en toerisme Bernheze (PDF, 108.8 kB)

Privacybeleidskader gemeente Bernheze (PDF, 362.0 kB)

Beleidsnotities op basis van de APV