Melding openbare ruimte

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Denk daarbij aan stoepen, wegen, speeltuinen, groenstroken en grasvelden. Is er iets niet in orde, dan kunt u dat aan ons melden. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt het volgende bij ons melden:

  • wegen, fietspaden en stoepen (losse stoeptegels, gaten in het asfalt)
  • straat- en wegmeubilair (omvergereden verkeerspaal, kapot verkeersbord, volle prullenbak)
  • niet-werkende straatverlichting en verkeerslichten
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, beplanting, te hoog gras waardoor onveilige situaties ontstaan, etc.)
  • zwerfvuil en zwerfafval
  • kapotte speeltoestellen en onderhoud speelplekken
  • plaagdieren en ongedierte (meer informatie)
  • riolering (wateroverlast, putten (kolken), problemen met riolering, rioolverstopping)
  • kapotte kunstobjecten.

Lees hieronder meer over de verschillende meldingen, of meld het ons direct met het online meldingsformulier via onderstaande knop.

Melding online doorgeven

Storingen (buiten kantoortijden)

Wilt u buiten kantoortijden een spoedeisende melding doen over de woon- of leefomgeving die niet kan wachten tot de volgende werkdag, bijvoorbeeld verstopping van het riool? Bel dan met de storingsdienst van de gemeente via telefoonnummer 06 - 53 94 65 69.

Dier in nood

Is er een dier in nood door een ongeluk, of heeft u informatie over mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan naar het meldpunt 144 Red een dier van de politie via telefoonnummer 144. U kunt ook hier online een melding doen via de website van de politie.

Dood of aangereden wild

Meld doodgereden en aangereden wild zoals reeën, edelherten, wilde zwijnen, vossen en dassen bij de politie via 0900-8844. Wat te doen bij een aanrijding met wild.

Milieuklachten (24/7)

Voor milieuklachten over bedrijven, bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. U meldt uw klacht via de Milieuklachtencentrale, telefoon 073-68 12 821. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Afvoer regenwater; straatkolken en putten

Kolken (putten) zorgen voor de afvoer van regenwater van de bestrating, zodat er geen water op de weg blijft staan. Met het water van de weg spoelt er ook zand, blad en ander materiaal in de kolken. Om er voor te zorgen dat ze goed blijven functioneren worden ze tweemaal per jaar schoongemaakt.

Speeltuintjes en speeltoestellen

Op veel plaatsen in Bernheze staan speeltoestellen. De gemeente wil speelplekken schoon, heel en veilig houden. Honden zijn niet toegestaan. Bekijk de regels voor het uitlaten van honden en de locaties van de losloopvelden en uitlaatstroken. Ziet u een kapot, beschadigd of vervuild speeltoestel? Meld dit dan aan de gemeente.

Vegen

Onkruid op straat, vuil en zand kan ervoor zorgen dat regenwater minder goed wegloopt. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid. We vegen de straten daarom op tijd.

Verkeersborden en verwijsborden

Verkeersborden en verwijsborden moeten natuurlijk goed leesbaar blijven. We maken ze regelmatig schoon, maar ze kunnen kapot gaan of vernield worden. Ziet u ergens een beschadigd of niet-leesbaar bord? Meld het dan bij de gemeente.

(Straat) verlichting en verkeerslichten

Ziet u kapotte straatverlichting/verkeerslichten? Meld dit dan bij de gemeente. Noteer de locatie, een omschrijving van de storing en indien aanwezig: het nummer van de lantaarnpaal. Dit nummer staat op een sticker op de lantaarnpaal. Wanneer de verlichting in de hele straat of wijk is uitgevallen is het waarschijnlijk een defect in de bekabeling. U kunt dit ook bij de gemeente melden. Deze storing wordt opgelost door Enexis. Voor reparatie zijn we afhankelijk van de netwerkbeheerder.

Wateroverlast (water blijft staan op straat)

Bij hevige regenval kan het voorkomen dat het even duurt voordat het riool al het water kan afvoeren. Als de rioolbuizen volgelopen zijn, loopt het water naar een overstort. Zo kan het riool in een uur tijd wel 30 millimeter regen verwerken. Dat zijn drie emmers per vierkante meter. Het water kan via wegen, infiltratiesystemen en bermen weglopen. Na verloop van tijd verdwijnt het water in het riool. Staat er de volgende dag nog water op de straat, meld dat dan aan de gemeente.

Wegen

Elke bestrating heeft een andere levensduur. Asfalt gaat korter mee dan klinkers. Jaarlijks controleert de gemeente of de wegen nog in goede staat zijn. Daarna bepalen we waar de bestrating vervangen moet worden. Soms zijn er oneffenheden, bijvoorbeeld door een kapot riool of boomwortels die de bestrating opdrukken. Meld dit bij de gemeente. We repareren dat dan meteen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Wegmarkering en belijning

Hoe snel de belijning verslijt is afhankelijk van het materiaal dat gebruikt is en hoeveel verkeer erover rijdt. Gemiddeld brengen we om de 7 jaar nieuwe belijning aan.

Zwerfvuil/zwerfafval

Als gemeente zijn we helaas niet in de gelegenheid om elke melding meteen op te ruimen. Medewerkers van de gemeente beoordelen daarom een melding op prioriteit. Zorgt bepaald afval voor een gevaarlijke situatie, dan wordt het direct opgeruimd. Is er geen direct gevaar, dan wordt het ook opgeruimd, maar kan hier dus tijd overheen gaan.

Afval rond op- en afritten bij snelwegen

Afval bij en rond de op- en afritten van de snelwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. U kunt (zwerf)afval gratis telefonisch melden bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800-8002.