Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt?

Direct melden

Wat kunt u melden?

  • Niet werkende straatverlichting en verkeerslichten
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Zwerfvuil
  • Kapotte verkeersborden en - palen
  • Omgewaaide bomen
  • Overlast van ongedierte
  • Problemen met de riolering
  • Parkeeroverlast

Storingen (buiten kantoortijden)

Wilt u buiten kantoortijden een spoedeisende melding doen over de leefomgeving die niet kan wachten tot de volgende werkdag, bijvoorbeeld verstopping van het riool? Bel dan met de storingsdienst van de gemeente, telefoon 06-53 94 65 69.

Milieuklachten (24/7)

Voor milieuklachten over bedrijven, bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. U meldt uw klacht via 073-68 12 821. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De Milieuklachtencentrale is van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Dood of aangereden wild

Meld doodgereden en aangereden wild zoals reeën, edelherten, wilde zwijnen, vossen en dassen bij de politie via 0900-8844. Wat te doen bij een aanrijding met wild.