Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Verstopping op eigen grond of op gemeentegrond

Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet de eigenaar/gebruiker de ontstoppingsput vrijgraven. De ontstoppingsput is de laatste put in de huisaansluiting. De put wordt gebruikt voor het controleren en eventueel reinigen en inspecteren van de huisaansluiting.

De ontstoppingsput ligt nabij de perceelgrens. Als u niet weet waar de ontstoppingsput ligt, dan kunt u de tekening opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft echter niet van alle woningen een tekening beschikbaar en is daartoe ook niet verplicht.

Als u huurder bent, neemt u contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.
Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als de opgegraven put vol staat met afvalwater, zit de verstopping op gemeenteterrein. De gemeente zal deze verstopping verhelpen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0412-45 88 88. Buiten kantooruren kunt u gebruik maken van het storingsnummer 06-53 94 65 69.
Als de opgegraven put leeg staat, zit de verstopping op particulier terrein. U moet het ontstoppen van het riool zelf betalen.

Kosten

  • het ontstoppen van de riolering op gemeentegrond is gratis.
  • het ontstoppen op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
  • heeft u zelf opdracht voor werkzaamheden gegeven, dan worden deze niet door gemeente vergoed, ook niet als de verstopping op gemeentegrond zit. Neemt u dus vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 0412-45 88 88.

Filmpje

Bekijk hieronder in het filmpje wat u kunt doen bij een rioolverstopping en wanneer u contact opneemt met de gemeente.