Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar  groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Aanvraag

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen?

  • Vul het schadeformulier (PDF, 862.8 kB) in.
  • Voor schade aan een motorrijtuig vult u ook het aanrijdingsformulier (PDF, 1.2 MB) in.
  • Daarnaast voegt u bewijsstukken en eventuele (situatie)foto’s toe.

De ingevulde formulieren en bewijsstukken stuurt u per e-mail naar gemeente@bernheze.org.

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

De gemeente beoordeelt na ontvangst van het schadeformulier in eerste instantie uw claim. Eventueel wordt uw claim overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij. Indien er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten vergoed. Als uw claim wordt afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.