Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar  groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Aanvraag

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Dan stuurt u een brief of e-mail naar de gemeente. In uw brief geeft u het volgende aan:

  • reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade
  • welke schade u heeft geleden
  • het schadebedrag

Daarnaast voegt u bewijsstukken, het volledig ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier (PDF, 1.2 MB) en eventuele (situatie)foto's mee.

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

De gemeente beoordeelt na de ontvangst van uw brief of e-mail in eerste instantie uw claim. Eventueel wordt uw claim overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij. Indien er sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten vergoed. Als uw claim wordt afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.