Melding datalek

De gemeente Bernheze verwerkt een omvangrijke hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gaan hier precies mee om en zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. Daarbij houden we steeds rekening met de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daarop aan. Toch kan het voor komen dat door een inbreuk op de beveiliging - een ‘beveiligingsincident’ - persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Dit heet een datalek.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen. Ander voorbeelden zijn: een verloren of gestolen USB-stick, laptop of smartphone waarop persoonsgegevens staan.
Maar ook als een klant gegevens van een achtergebleven formulier van een andere klant kan zien is dat een datalek. 

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij nauwkeurig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde persoon geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Waar kunt u een datalek melden?

U kunt een datalek online melden. Na het versturen van het formulier ondernemen wij direct actie om het datalek te onderzoeken.

Datalek melden