Melding of klacht over verhuur van woning

U kunt hier een melding doen of een klacht indienen over uw verhuurder. Het gaat over melden wanneer u zelf een sociale koopwoning wilt verhuren. U kunt ook melden als u het idee hebt dat iemand zich niet houdt aan regels voor het verhuren of verkopen van woningen die bestemd zijn voor mensen met beperkte financiële middelen. Let op: voor reparaties aan uw woning, ook als u daar ontevreden over bent, neemt u contact op met uw verhuurder.

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. In deze wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Denk hierbij onder meer aan het vragen van een te hoge borg, discriminatie en bedreiging. Verder moeten arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst worden gescheiden om arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever te maken.

Discriminatie

Voor woondiscriminatie kunt u een melding doen via de pagina discriminatie.

Doelgroepenverordening

De gemeenteraad stelde in 2023 de Doelgroepenverordening vast. Het doel van deze verordening is ervoor zorgen dat mensen met beperkte financiële middelen ook een woning kunnen kopen of huren. De verordening geeft regels voor:

  • de maximale huur- en verkoopprijzen
  • de minimale oppervlakte van de woning
  • de instandhoudingstermijn. Dit is de periode dat de woning niet duurder verhuurd of verkocht mag worden dan is vastgelegd in de verordening.

Deze regels moeten ervoor zorgen dat de woningen niet verhuurd of verkocht worden aan mensen die een duurder huis kunnen betalen. In de verordening zelf staan geen bedragen omdat de bedragen ieder jaar worden vastgesteld. Een deel van deze bedragen bepaalt de rijksoverheid. Denk daarbij aan de maximale hoogte van de huurprijs of het inkomen om een sociale huurwoning te kunnen huren. Welke bedragen er gelden in 2024 vindt u terug op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente bepaalt via het kader woningbouwprijzen woonvisie bij welk bedrag het gaat om een sociale koopwoning en sluit aan bij de bedragen die de rijksoverheid vaststelt.

Over welke woningen gaat de Doelgroepenverordening?

De Doelgroepenverordening geldt niet voor alle sociale (midden)huur- en koopwoningen. De gemeenteraad stelt plannen vast die bepalen wat gebouwd mag worden en hoe grond gebruikt mag worden. De regels van de Doelgroepenverordening gaan alleen over woningen uit plannen die de gemeenteraad na 1 januari 2024 heeft vastgesteld.

Wat kan ik melden of waarover kan ik een klacht indienen?

  • Een vermoeden dat een woning niet verhuurd of verkocht wordt volgens de regels van de Doelgroepenverordening.
  • Het verhuren van een woning waar de regels van de Doelgroepenverordening voor gelden. Dit moet binnen 4 weken gebeuren na het tekenen van de huurovereenkomst. Vermeld in ieder geval de aanvangshuurprijs en vermeldt de inkomensgegevens van de huurder.
  • Ongewenst gedrag van verhuurders zoals bijvoorbeeld een te hoge waarborgsom meldt u via de pagina discriminatie.

Een melding doen of klacht indienen

U kunt (ook anoniem) een melding doen of klacht indienen wanneer u het idee hebt dat een verhuurder, of een andere wooninstantie, zich niet houdt aan de Wet goed verhuurderschap en/of de Doelgroepenverordening. Wanneer u als eigenaar van een verhuring een melding wilt doen dan kan dit niet anoniem.

  • Stuur een e-mail naar gemeente@bernheze.org waarin u uw klacht of melding beschrijft. Zet hierin uw naam en contactgegevens en de gegevens van de verhuurder of wooninstantie waarover een een melding doet of een klacht wilt indienen.
  • U kunt ook anoniem een melding doen of klacht indienen door een brief te sturen naar, of af te geven bij Gemeente Bernheze, team woon- en leefomgeving, postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Vervolg

De gemeente onderzoekt aan de hand van de melding of klacht wat er aan de hand is. Er wordt contact opgenomen met de verhuurder. Eventueel treft de gemeente maatregelen.