Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.
U dient uw bezwaar in bij het College van burgemeester en wethouders. U doet dit altijd binnen zes weken na de datum die op de beslissingsbrief staat.

U kunt op de volgende manier een bezwaar indienen:

Online bezwaar indienen

Schriftelijk bezwaar indienen

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Bernheze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Reactie op uw bezwaar

In de gemeente Bernheze behandelt een bezwarencommissie uw bezwaar. Deze commissie geeft een advies over het bezwaar aan het College van burgemeester en wethouders. Het College van burgemeester en wethouders beslist daarna.

In beroep

Bent u het niet eens bent met het nieuwe besluit van het College van burgemeester en wethouders? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan een oordeel over uw situatie.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.