Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Neemt de gemeente een besluit, maar bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Vanaf het moment dat u de brief van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Hoe dient u een bezwaar in

U dient een bezwaarschrift in, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. Wij kijken dan nog een keer naar uw aanvraag en nemen een tweede besluit. Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Online bezwaar maken

U kunt online (inloggen met DigiD) bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Online bezwaar indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. De volgende punten moet u in uw bezwaarschrift vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)
  • uw handtekening

In het besluit staat aangegeven naar wie u het bezwaar kunt sturen.

Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie beoordeelt het genomen besluit en brengt hierover advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op het bezwaarschrift. Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. het aanvragen van een voorlopige voorziening kost ook geld. Hoeveel dat is, hangt af van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Meer informatie

Kijk hier voor tips (PDF, 28.6 kB) voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op, 0412-45 88 88.