Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Neemt de gemeente een besluit, maar bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Vanaf het moment dat u de brief van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Hoe dient u een bezwaar in

U dient een bezwaarschrift in, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. Wij kijken dan nog een keer naar uw aanvraag en nemen een tweede besluit. Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Online bezwaar maken

U kunt online (inloggen met DigiD) bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Online bezwaar indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. De volgende punten moet u in uw bezwaarschrift vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)
  • uw handtekening

In het besluit staat aangegeven naar wie u het bezwaar kunt sturen.

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening. het aanvragen van een voorlopige voorziening kost ook geld. Hoeveel dat is, hangt af van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Meer informatie

Kijk hier voor tips (PDF, 28.6 kB) voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op, 0412-45 88 88.