Nieuwsoverzicht

Sluitende kadernota: Bernheze blijft investeren

Donderdag 8 april 2021

Bernheze heeft een financieel solide positie. Het is gelukt om weinig tot geen bezuinigingen door te voeren en een sluitende kadernota te presenteren. Het Bestuursprogramma Samen voor Bernheze is voor het grootste deel uitgevoerd en dat vormt een degelijk fundament voor de toekomst. We kunnen blijven investeren in landbouw, wonen, toerisme en recreatie en het sociaal domein. En in onze eigen organisatie, zodat wij een organisatie hebben die op orde is en wij een goede dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners.

BSOB peilt vertrouwen in de WOZ-waarde

Dinsdag 6 april 2021

We vinden uw vertrouwen in de WOZ-waarde belangrijk. De Universiteit van Leiden doet hier onderzoek naar. Wilt u meewerken aan dit onderzoek?

Subsidie klimaatbestendige maatregelen

Dinsdag 6 april 2021

Wij helpen je aan een koele zomer met een bijdrage die kan oplopen tot € 7.500,-.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

Maandag 29 maart 2021

Rond de feestdagen in het voorjaar kan het zijn dat we uw restafval, groente-, fruit- en tuinafval of plastic, blik en drankverpakkingen op een andere dag ophalen.

Samen Nistelrode in oprichting

Maandag 22 maart 2021

De Dorpsraad Nistelrode, ONS welzijn en de gemeente Bernheze zijn eind vorig jaar samen de pilot ‘Samen Nistelrode’ gestart met de bedoeling om de relatie tussen burgerinitiatieven, welzijnswerk en gemeente te vernieuwen. We werken aan een stevige(re) samenwerking in Nistelrode: ‘Samen Nistelrode‘.

Pleegouders gezocht

Donderdag 18 maart 2021

Op donderdag 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur is er een online voorlichtingsavond over pleegzorg.

Fase 1 nieuwe Traverse in gebruik

Woensdag 17 maart 2021

De inwoners van Heeswijk-Dinther kunnen vanaf nu gebruik maken van de eerste 400 meter van de nieuwe Traverse. De 2,6 kilometer lange hoofdweg gaat de komende jaren op de schop. De Traverse wordt aangepast om meer veiligheid, verbinding en eenheid te krijgen.

Steun lokale ondernemers

Woensdag 10 maart 2021

Vorige week spraken burgemeester Moorman en wethouder Wijdeven met de 5 ondernemersverenigingen in Bernheze en afdeling Bernheze van Koninklijke Horeca Nederland. De ondernemers uitten hun zorgen over gebrek aan perspectief. Die zorgen begrijpen we heel goed. Maar we willen ook samen vooruit kijken hoe we verder kunnen als er meer versoepelingen komen. Het college heeft de richtlijnen voor uitbreiding van terrassen vastgesteld

Hoe gaat het met u?

Maandag 8 maart 2021

Inmiddels heeft corona een enorme impact op ons dagelijks leven. Er is weinig ruimte om andere mensen te ontmoeten en dat is voor veel mensen zwaar. Als gemeente willen we graag in gesprek blijven met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.