College van burgemeester en wethouders

 • Samenstelling college van B&W

  Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, portefeuilles en nevenfuncties

 • Openbare besluiten

  In de besluitenlijsten van de college (B&W)-vergaderingen vindt u wat het college heeft besloten.

 • Contact met college van B&W

  Neem contact op met de burgemeester of de wethouders

 • Collegecolumn

  Waarnemend burgemeester Walraven en wethouders Wijdeven, Daandels, Everling en Tielemans schrijven afwisselend een persoonlijke column.