College van B en W

Foto's van collegeleden gemeente Bernheze januari 2024

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op de belangrijkste punten heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Ten slotte is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.
Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling gemaakt, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Vaak moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B en W en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Samenstelling College van B&W
Burgemeester:Mark de Man
Wethouders:
Gemeentesecretaris:Peggy Hurkmans