Openbare besluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De collegevergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering altijd de openbare besluitenlijst.

Openbare besluiten 2024 collegevergadering
Openbare besluiten 2023 collegevergadering