Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.

  Bestemmingsplannen

  DatumBekendmakingBron
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 10a) te HeeschStaatscourant
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 10a) te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 12a) HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Leliestraat ong. HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Leliestraat ong. HeeschStaatscourant
   5 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Wijststraat naast 18 HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Wijststraat naast 18 HeeschStaatscourant
  22 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-DintherStaatscourant
  22 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-DintherStaatscourant
  15 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rietdijk 17 VorstenboschStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Achterstraat nabij 44 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 82 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Laar-Achterstraat, fase 2 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Achterstraat nabij 44 NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Laar-Achterstraat, fase 2 NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rietdijk 17 VorstenboschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 82 NistelrodeGemeenteblad

  Verkeersbesluiten

  DatumBekendmakingBron
  17 feb 2020Verkeersbesluit - Instellen openbare laadlocatie Meerkensloop te HeeschStaatscourant
  14 feb 2020Verkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in De Zeis ter hoogte van huisnummer 33 te HeeschStaatscourant
  12 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptocht in het centrum van Nistelrode, 5388 GM.Staatscourant
  12 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens  Carnafestival, 5472 PX Loosbroek.Staatscourant
   5 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de verlichte carnavalsoptocht, 5472 Loosbroek.Staatscourant
  29 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptochten, 5384 BZ Heesch.Staatscourant
  29 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Openbaar Carnaval Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Staatscourant
  22 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de jeugdoptocht door het centrum van Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Staatscourant
  22 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptochten, 5473 GK Heeswijk-Dinther.Staatscourant
  15 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het evenement Party Rush/Klompenrock, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Staatscourant
  15 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Jeugdcarnaval, 5473 GK Heeswijk-Dinther.Staatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Donkervoortseloop te HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Akkerveld te HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Wedstraat, NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens een carnavalsoptocht in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Staatscourant
   8 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Wielercriterium Heeswijk in de Veldstraat, Fokkershoek, Lariestraat, Abdijstraat 5473 AC Heeswijk-Dinther.Staatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Walterus van Houtstraat 6 te NistelrodeStaatscourant

  Regelgeving

  DatumBekendmakingBron
  17 feb 2020Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020Gemeenteblad
  27 jan 2020Financiële Verordening BSOB 2020Blad gemeenschappelijke regeling
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECLAMEBELASTING CENTRUM HEESCH 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING BERNHEZE 2020.Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020IntrekkingGemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES OMGEVINGSVERGUNNING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
  30 dec 2019NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BERNHEZE 2019-2025Gemeenteblad
  30 dec 2019Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019Gemeenteblad

  Overige bekendmakingen

  DatumBekendmakingBron
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteellaan en Schaapssteeg F 297 te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, in het centrum van Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Het Geerke 9, 5473 RW Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Menzel 31, 5388 SX te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Heibloemsedijk 18a, 5473 TC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning De Morgenstond 35, 5473 HE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, in het centrum Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. sectie A nr.4325 te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Meerstraat 69, 5473 VX Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Vorstenbosseweg 11, 5473 NG Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Van Uden-erf 22 kavel 19K05, 5384 TR te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Retselseweg 10, 5473 HC Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan naast 19a 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Berkenvenseweg 1, 5473 NN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Gouverneursweg 6c, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Weigering aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat 12, 5473 EL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
  12 feb 2020Drank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Eethuis Lekker Anders, Edmundus van Dintherstraat 2d in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 120, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Nobisweg 11, 5473 RD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein aan de Molenhoeven 43, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr.42, 5473 CW te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Kerkveld 18, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020RECTIFICATIE: Besluit intrekken omgevingsvergunning Hondstraat 7, 5476 KT VorstenboschGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, Eethuis Lekker Anders, Edmundus van Dintherstraat 2d in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning voor het organiseren van een rommelmarkt, De Misse 4, 5384 BZ Heesch.Gemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Avesteyn, Steen- en stokstraat 6 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroekseweg 49, 5388 VM te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. te HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, T.V. De Ballendonk, Droevendaal 4 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Retselseweg 11a, 5473 HC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 27, 5388 VE te NistelrodeGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, Café In d’n Ollie, Hoofdstraat 28 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5473 Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5471 LoosbroekGemeenteblad
   5 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Plan De Erven kavel 22K02 te HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Boogstraat 14, 5384 SL te HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur in het centrum van Loosbroek, 5472 Loosbroek.Gemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Centrum Loosbroek, 5472 Loosbroek.Gemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5384 HeeschGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, Le Petit Monde, Mgr. van Oorschotstraat 9 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Drank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Le Petit Monde, Mgr. van Oorschotstraat 9 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
   5 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzamelvergunning oud ijzer, 5388 Nistelrode.Gemeenteblad
  29 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Hoge Broekstraat 1, 5473 XM Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, Plein 1969 82, 5473 CA Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  29 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Plein 1969 82, 5473 CA Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  29 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, hoek Raadhuisplein/Tramplein, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  29 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Dopheiweg 1, 5473 VN Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein 1969 82, 5473 CA Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur in het centrum van Heesch, 5384 BZ Heesch.Gemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Centrum Heesch, 5384 BZ HeeschGemeenteblad
  29 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Laar 29c, 5388 HB NistelrodeGemeenteblad
  29 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, hoek Raadhuisplein/Tramplein, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  29 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Heilige Stokstraat 17, 5473 GK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Hondstraat 9, 5476 KT VorstenboschGemeenteblad
  29 jan 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Zandstraat 2, 5473 RJ Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, hoek Raadhuisplein/Tramplein, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  29 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Centrum Heesch, 5384 ME Heesch.Gemeenteblad
  29 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Dopheiweg 1, 5473 VN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, hoek Raadhuisplein/Tramplein, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  29 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 1d, 5384 SV te HeeschGemeenteblad
  29 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Gouverneursweg 6, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  29 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 22, 5471 NB te LoosbroekGemeenteblad
  29 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Willem-Alexanderstraat 17, 5388 KP te NistelrodeGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur in het centrum van Heeswijk-Dinther, 5473 CW Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, in het centrum van Heeswijk-Dinther, 5473 CW Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Vorstenbosche Boys, Binnenveld 57, 5476 LZ, VorstenboschGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning voor het organiseren van een rommelmarkt, Nistelrodesedijk 2, 5476 VJ Vorstenbosch.Gemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, ’t Dorp 148, 5384 ME HeeschGemeenteblad
  22 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, ’t Dorp 148, 5384 ME HeeschGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, ’t Dorp 148, 5384 ME Heesch.Gemeenteblad
  22 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, ’t Dorp 148, 5384 ME Heesch.Gemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Plan Zwarte Molen kavel K02 sectie F nr.2219 te NistelrodeGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning 't Dorp 94, 5384 MD te HeeschGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat 46, ( kavel 22K01 ) 5384 LP te HeeschGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, centrum van Nistelrode, 5388 GM.Gemeenteblad
  22 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heilige Stokstraat 17, 5473 GK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Rukven 11, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Rozenstraat 10, 5384 GX te HeeschGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Plan Zwarte Molen sectie L nr.1540 te NistelrodeGemeenteblad
  22 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning percelen Droevendaal en Baron vd Bogaerdelaan sectie E 375 te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  22 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Kasteellaan / Schaapssteeg te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Bleken 1, 5473 VV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hoefstraat 19, 5384 PS te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Meerstraat 47, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen kavel K02 sectie F 2219 te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Morgenstond 35, 5473 HE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Jan van den Boomstraat 2, 5473 VZ Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zevenbergen 7, 5388 PW NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Menzel 31, 5388 SX NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bergstraat 24, 5384 LZ te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Bosschebaan 27, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meerstraat 42a, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kampweg 17, 5476 VB te VorstenboschGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het kamperen buiten kampeerterreinen, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rietdijk 17a, 5476 VS te VorstenboschGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat ong. sectie F nr.2070 te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Runstraat ong. te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Heideweg 1a, 5472 LC LoosbroekGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 86, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Retselseweg 7, 5473 HC Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Bosschebaan 62, 5384 VZ te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Gemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Den Doolhof 4, 5473 XV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Balledonk ong. te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laag-Beugt ong. te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Plan De Erven kavel 22K02 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan ong. te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 69, 5384 PM te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Haver 7, 5384 XA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat ong. kavel 21K01 sectie F 472 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing  Wielerwedstrijd, Veldstraat, Fokkershoek, Lariestraat en Abdijstraat, 5473 AC Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
   8 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Abdijstraat, 5473 AC Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Dintherseweg 27, 5388 VE NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie D nr.943 (tegenover Heibloemsedijk 7) te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nobisweg 11, 5473 RD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Beemdstraat 7, 5384 LA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Graafsebaan 39, 5384 RS te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Leeghandseweg 12, 5476 VD te VorstenboschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Rukven 11, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heuvelstraat sectie A nr.3793 te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterste Groes 6, 5384 VG te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Donzel 22, 5388 PC te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nistelrodensedijk 14, 5472 LB te LoosbroekGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 5a, 5384 TC te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Abdijstraat 38, 5473 AG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Erven sectie F 1124 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr.19, 5473 CA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Torenstraat 12, 5473 EL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Stationsplein 14a en 16, 5384 BH te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Gemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Grootwiel ong. sectie L 1546 te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Intrekken omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nieuwe Erven 16a, 5384 TB te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 17, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 110, 5473 AT te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vinkelsestraat 11, 5384 SB te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Menzel 31, 5388 SX te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Meursstraat 9b, 5384 ND HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Meursstraat ong.sectie A 3652 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Kromstraat 5, 5384 LT te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 17, 5384 TA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 7, 5388 GM te NistelrodeGemeenteblad
  20 dec 2019Verordening Winkeltijden Bernheze 2013Gemeenteblad
  20 dec 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Afwijking sluitingsuurGemeenteblad

  U kunt zich aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.