Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.

  Bestemmingsplannen

  DatumBekendmakingBron
  15 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-DintherStaatscourant
  15 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rietdijk 17 VorstenboschStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Achterstraat nabij 44 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 82 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Laar-Achterstraat, fase 2 NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Jonkerstraat 1 HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Achterstraat nabij 44 NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Laar-Achterstraat, fase 2 NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rietdijk 17 VorstenboschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 82 NistelrodeGemeenteblad
  18 dec 2019Wet Ruimtelijke Ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 4 HeeschStaatscourant
  18 dec 2019Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat ong. HeeschStaatscourant
  18 dec 2019Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat ong. HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Wet Ruimtelijke Ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 4 HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hondstraat 8a-10 VorstenboschStaatscourant
  20 nov 2019RECTIFICATIE Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk LoosbroekStaatscourant
  20 nov 2019RECTIFICATIE Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk LoosbroekGemeenteblad
  20 nov 2019Wet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hondstraat 8a-10 VorstenboschGemeenteblad

  Verkeersbesluiten

  DatumBekendmakingBron
  15 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het evenement Party Rush/Klompenrock, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Staatscourant
  15 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Jeugdcarnaval, 5473 GK Heeswijk-Dinther.Staatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Donkervoortseloop te HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Akkerveld te HeeschStaatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Wedstraat, NistelrodeStaatscourant
   8 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens een carnavalsoptocht in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Staatscourant
   8 jan 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Wielercriterium Heeswijk in de Veldstraat, Fokkershoek, Lariestraat, Abdijstraat 5473 AC Heeswijk-Dinther.Staatscourant
   8 jan 2020Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Walterus van Houtstraat 6 te NistelrodeStaatscourant

  Regelgeving

  DatumBekendmakingBron
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECLAMEBELASTING CENTRUM HEESCH 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING BERNHEZE 2020.Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020IntrekkingGemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES OMGEVINGSVERGUNNING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN BERNHEZE 2020Gemeenteblad
   2 jan 2020VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING BERNHEZE 2020Gemeenteblad
  30 dec 2019NOTA GRONDBELEID GEMEENTE BERNHEZE 2019-2025Gemeenteblad
  30 dec 2019Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019Gemeenteblad
  16 dec 2019Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Bernheze 2019Gemeenteblad
  16 dec 2019Intrekkingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en commissieledenGemeenteblad

  Overige bekendmakingen

  DatumBekendmakingBron
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Bleken 1, 5473 VV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hoefstraat 19, 5384 PS te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Meerstraat 47, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen kavel K02 sectie F 2219 te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Morgenstond 35, 5473 HE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Jan van den Boomstraat 2, 5473 VZ Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zevenbergen 7, 5388 PW NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Menzel 31, 5388 SX NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bergstraat 24, 5384 LZ te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Bosschebaan 27, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meerstraat 42a, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kampweg 17, 5476 VB te VorstenboschGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het kamperen buiten kampeerterreinen, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rietdijk 17a, 5476 VS te VorstenboschGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-DintherGemeenteblad
  15 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat ong. sectie F nr.2070 te NistelrodeGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Runstraat ong. te HeeschGemeenteblad
  15 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Kantje 16, 5388 XB Nistelrode.Gemeenteblad
  15 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Heideweg 1a, 5472 LC LoosbroekGemeenteblad
  15 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 86, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Retselseweg 7, 5473 HC Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Bosschebaan 62, 5384 VZ te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Gemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Den Doolhof 4, 5473 XV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Balledonk ong. te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laag-Beugt ong. te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Plan De Erven kavel 22K02 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan ong. te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 69, 5384 PM te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Haver 7, 5384 XA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat ong. kavel 21K01 sectie F 472 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing  Wielerwedstrijd, Veldstraat, Fokkershoek, Lariestraat en Abdijstraat, 5473 AC Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
   8 jan 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Abdijstraat, 5473 AC Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Dintherseweg 27, 5388 VE NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie D nr.943 (tegenover Heibloemsedijk 7) te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nobisweg 11, 5473 RD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Beemdstraat 7, 5384 LA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Graafsebaan 39, 5384 RS te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Leeghandseweg 12, 5476 VD te VorstenboschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Rukven 11, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heuvelstraat sectie A nr.3793 te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterste Groes 6, 5384 VG te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Donzel 22, 5388 PC te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nistelrodensedijk 14, 5472 LB te LoosbroekGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 5a, 5384 TC te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Abdijstraat 38, 5473 AG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Erven sectie F 1124 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr.19, 5473 CA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Torenstraat 12, 5473 EL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Stationsplein 14a en 16, 5384 BH te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, in diverse straten, 5476 LZ Vorstenbosch.Gemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Grootwiel ong. sectie L 1546 te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Intrekken omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Nieuwe Erven 16a, 5384 TB te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 17, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 110, 5473 AT te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vinkelsestraat 11, 5384 SB te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Meerstraat 45a, 5473 VX Heeswijk-DintherGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Menzel 31, 5388 SX te NistelrodeGemeenteblad
   8 jan 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Meursstraat 9b, 5384 ND HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Meursstraat ong.sectie A 3652 te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Kromstraat 5, 5384 LT te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 17, 5384 TA te HeeschGemeenteblad
   8 jan 2020Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 7, 5388 GM te NistelrodeGemeenteblad
  20 dec 2019Verordening Winkeltijden Bernheze 2013Gemeenteblad
  20 dec 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Afwijking sluitingsuurGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Beethovenstraat 27, 5384 BN te HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Van Uden-erf 22, 5384 TR ( kavel 19K05 ) te HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heibloemsedijk 18a, 5473 TC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwstraat 5a, 5384 TC te HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Justitieweg 2, 5473 NL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), KerstboomverbrandingenGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Schoonstraat 48, 5384 AR te HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Besluit verdagen beslistermijn WABO Gouverneursweg 6, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Runstraat 5, 5384 VH te HeeschGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Plan Rodenburg sectie C 6357 kavel KG03 te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Zevenbergen 5-7, 5388 PW te NistelrodeGemeenteblad
  18 dec 2019Besluit intrekking omgevingsvergunning Den Dolvert 13a, 5473 GP Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dopheiweg 1, 5473 VN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerkveld 18, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
  18 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 27, 5473 AN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 dec 2019Besluit verdagen beslistermijn WABO Dorpsstraat 22, 5471 NB te LoosbroekGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Donzel 22, 5388 PC te NistelrodeGemeenteblad
  11 dec 2019Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Torenstraat 1a, 5473 EK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Jan Dobbelsteenstraat 16a, 5472 PK te LoosbroekGemeenteblad
  11 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Delst nabij nr. 23, 5388 ST te Nistelrode.Gemeenteblad
  11 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein project Brouwplaats te NistelrodeGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 110, 5473 AT te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning John F. Kennedystraat 35, 5384 GA te HeeschGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Wilhelminastraat ong. sectie F 2070 te NistelrodeGemeenteblad
  11 dec 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5384 HeeschGemeenteblad
  11 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Hoefstraat ong. te HeeschGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 16a, 5384 TB te HeeschGemeenteblad
  11 dec 2019Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Loosbroeksestraat ong. te HeeschGemeenteblad
  11 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Narcislaan 2, 5384 GM te HeeschGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laar 25, 5388 HB te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Grootwiel ong. Plan De Zwarte Molen kavel 8 te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Watersteeg 20, 5476 KW Vorstenbosch.Gemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Bariks 5, 5473 RX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Raadhuisplein 7, 5388 GM te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Algemene plaatselijke verordening (Apv), verleende incidentele Standplaatsvergunning Cafetaria Tramplein, Tramplein 1, 5388 GJ in Nistelrode.Gemeenteblad
   4 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 52, 5472 PG te LoosbroekGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Raadhuisplein, Toniesplein en Tramplein herontwikkeling Brouwplaats te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Verleende omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen kavel 05 sectie L 1521 te NistelrodeGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Groote Hove ong.sectie C 6357 KG03 te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteellaan / Schaapssteeg te HeeschGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Erven sectie F 473 kavel 22K01 te HeeschGemeenteblad
   4 dec 2019Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Watersteeg 20, 5476 KW Vorstenbosch.Gemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Gouverneursweg 6c, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   4 dec 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat ong. kavel 21K01 sectie F 472 te HeeschGemeenteblad
   4 dec 2019Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Raadhuisplein 20d en 20e, 5473 GC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Achterste Groes ong. te HeeschStaatscourant
  27 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 53, 5384 PM te HeeschGemeenteblad
  27 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur , Plein 1969 82, 5473 CA Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Berkenvenseweg 1, 5473 NN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Lariestraat 9, 5473 VK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rozenstraat 10, 5384 GX te HeeschGemeenteblad
  27 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Kantje 16, 5388 XB te NistelrodeGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan De Zwarte Molen te NistelrodeGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. sectie A nr.3652 te HeeschGemeenteblad
  27 nov 2019Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - De Morgenstond 43, 5473 HE Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - 't Hoekske 6 en 8, 5388 PE NistelrodeGemeenteblad
  27 nov 2019Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - De Morgenstond 2, 5473 HG Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Incidentele festiviteiten, Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148 in Heesch.Gemeenteblad
  27 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Pastoor Lathouwersstraat 7, 5473 GR te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Lange Kruisdelstraat 5b, 5473 KG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dorpsstraat 52, 5472 PG te LoosbroekGemeenteblad
  27 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Liniedijk 6, 5473 NR te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  27 nov 2019Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Heideweg 3, 5472 LC te LoosbroekGemeenteblad
  27 nov 2019Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Achterste Groes ong. te HeeschGemeenteblad
  27 nov 2019Handhavingsbesluit Zandkant 6a, 5473 TA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  20 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Achterste Groes 6, 5384 VH te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Abdijstraat nabij nr. 38 te Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  20 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Zijlstraat 1, 5473 CJ te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  20 nov 2019Weigering gevraagde omgevingsvergunning Berktstraat 7, 5384 TG te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Justitieweg 2, 5473 NL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoefstraat 19, 5384 PS te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Wiekslag ong. in het Plan Zwarte Molen kavel K05 te NistelrodeGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Grootwiel ong. in het Plan De Zwarte Molen sectie L 1546 kavel 11 te NistelrodeGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Runstraat ong. sectie A nr. 7321 te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Grootwiel ong. in het Plan De Zwarte Molen sectie L 1547 kavel 8 te NistelrodeGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 69, 5384 PM te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Eikenhoek 28 te Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  20 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Incidentele festiviteiten, Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148 in Heesch.Gemeenteblad
  20 nov 2019Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  20 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Canadabaan 14 en 6, 5388 RT te NistelrodeGemeenteblad
  20 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Gemeenschapshuis De Stuik, Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.Gemeenteblad
  20 nov 2019Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Van Uden erf 10, 5384 TR te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rukven 11, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  20 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  20 nov 2019Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Delst nabij nr. 23, 5388 ST Nistelrode.Gemeenteblad
  20 nov 2019Verleende omgevingsvergunning Venhofstraat 3, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
  20 nov 2019Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  20 nov 2019Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Abdijstraat 36, 5473 CJ Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad

  U kunt zich aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.