Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.

  Bestemmingsplannen

  DatumBekendmakingBron
  30 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Achterstraat 3 HeeschGemeenteblad
  30 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Kortven 1 HeeschGemeenteblad
  30 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Achterstraat 3 HeeschStaatscourant
  30 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Kortven 1 HeeschStaatscourant
  10 jun 2021Rectificatie – Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinderGemeenteblad
  10 jun 2021Rectificatie - ontwerpbestemmingsplan Heesch West, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, concept beleidsregels stikstof en circulair kwaliteitsplan Heesch West en voornemen verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-BrabantGemeenteblad
  10 jun 2021Rectificatie - ontwerpbestemmingsplan Heesch West, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, concept beleidsregels stikstof en circulair kwaliteitsplan Heesch West en voornemen verzoek herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-BrabantStaatscourant
  10 jun 2021Rectificatie – Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinderStaatscourant
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch WestGemeenteblad
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Kromstraat 17 NistelrodeGemeenteblad
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Leliestraat ong. HeeschStaatscourant
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch WestStaatscourant
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Heesch WestStaatscourant
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Leliestraat ong. HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Heesch WestGemeenteblad
   9 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Kromstraat 17 NistelrodeStaatscourant
   2 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 'herontwikkeling 't Dorp 116, 118 en 122 te Heesch'Gemeenteblad
   2 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Graafsebaan 35 HeeschStaatscourant
   2 jun 2021Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Graafsebaan 35 HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 'herontwikkeling 't Dorp 116, 118 en 122 te Heesch'Staatscourant
  26 mei 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Erven 25 HeeschStaatscourant
  26 mei 2021Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde Vaststelling wijzigingsplan Achterste Groes 16 te HeeschStaatscourant
  26 mei 2021Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde Vaststelling wijzigingsplan Achterste Groes 16 te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Rectificatie Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Kapelstraat 13 VorstenboschGemeenteblad
  26 mei 2021Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Erven 25 HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Rectificatie Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Kapelstraat 13 VorstenboschStaatscourant

  Verkeersbesluiten

  DatumBekendmakingBron
  30 jun 2021Verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone doodlopend gedeelte Fokkershoek Heeswijk-DintherStaatscourant
  23 jun 2021Verkeersbesluit tijdelijke fysieke afsluiting verbindingsweg tussen Tramplein en Raadhuisplein NistelrodeStaatscourant
  16 jun 2021Raadsbesluit verplaatsing verkeerskundige bebouwde komgrens Delst NistelrodeStaatscourant
  16 jun 2021Raadsbesluit verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrenzen Hommelsedijk, Koffiestraat en Heuvelstraat Heeswijk-DintherStaatscourant

  Regelgeving

  Er zijn geen bekendmakingen.

  Overige bekendmakingen

  DatumBekendmakingBron
  21 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Rembrandtstraat 13, 5384 LH HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat ong. kavel 24K01 ( tussen nr.41 en 43) 5384 LL te HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heescheweg / Noorderbaan te NistelrodeGemeenteblad
  21 jul 2021Wet milieubeheer - Milieueffectrapportage, kennisgeving ex. art. 7.8b - Palmenweg 9, 5388 SG NistelrodeGemeenteblad
  21 jul 2021Besluit verlengen beslistermijn Bosschebaan 3, 5472 LK LoosbroekGemeenteblad
  21 jul 2021Besluit verlengen beslistermijn Deken van der Cammenweg 17, 5384 LV HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vinkelsestraat 44, 5384 SG HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Besluit verlengen beslistermijn Kerkstraat 2, 5476 KC VorstenboschGemeenteblad
  21 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Nieuwe Erven 57, 5384 TA te HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Rodenburgseweg 25, 5473 RM Heeswijk-DintherGemeenteblad
  21 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schrikkelvenstraat 4, 5384 SR HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 11, 5472 PH LoosbroekGemeenteblad
  21 jul 2021Verleende omgevingsvergunning De Klaver 34, 5384 XL HeeschGemeenteblad
  21 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoge Broekstraat 11, 5473 XM Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Verdilaan 124, 5384 WZ HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Laageindsedijk 7, 5472 PA LoosbroekGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Van Uden-erf 18, 5384 TR te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vinkelse Bunderstraat 2, 5383 KD VinkelGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heilige Stokstraat 1, 5473 GK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heibloemsedijk 8, 5473 TC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Deken van der Cammenweg 17, 5384 LV te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Wilgen 6, 5388 GZ te NistelrodeGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Venhofstraat 20, 5384 SZ HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Besluit verdagen beslistermijn Hooge Wijststraat 7, 5384 RC HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Gastenhuis 4 en 6, 5473 CT te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Vijfeiken 53, 5384 ER te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Schutsboomstraat 26, 5384 GT te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Bosweg 10, 5476 VG VorstenboschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dokter Boutkanstraat 1a, 5473 AK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Rietdijk 17, 5476 VS te VorstenboschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heiveld ong. (kavel 09), VorstenboschGemeenteblad
  14 jul 2021Besluit aanvraag wordt buiten behandeling gesteld 't Dorp 21, 5384 MA te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 39, 5473 AN Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Besluit verdagen beslistermijn Dintherseweg 14, 14a en 14b, 5388 VG NistelrodeGemeenteblad
  14 jul 2021Besluit verdagen beslistermijn Schoonstraat 40, 5384 AR te HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Duyfhuys 1, 5473 ST Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bijsterveld ong. (kavel K05), VorstenboschGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoolstraat 6b, 5473 GE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vorstenbosseweg 14, 5473 NG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  14 jul 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Nieuwe Erven 14a, 5384 TB HeeschGemeenteblad
  14 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Mozartlaan 1, 5384 CD te HeeschGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning sectie E nr. 102 ( nabij Kaathovensedijk 6a) te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   7 jul 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Broekhoek 28a, 5384 VR te HeeschGemeenteblad
   7 jul 2021Besluit aanvraag wordt niet in behandeling genomen De Erven 5, 5388 TC te NistelrodeGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Boonakker 18, 5384 MG te HeeschGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Loosbroekseweg 72, 5388 VP te NistelrodeGemeenteblad
   7 jul 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Graaf Wernerstraat 40 en 42, 5473 CE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Graanakker 34, 5384 NP te HeeschGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Kerkveld 14, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplaza 11, 5473 CX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   7 jul 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Sint Servatiusstraat 40, 5473 GB Heeswijk-DintherGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Kerkveld 16, 5388 CG NistelrodeGemeenteblad
   7 jul 2021Verleende omgevingsvergunning Kerkveld 38, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Pater van den Elsenstraat 10a, 5473 VH te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Stuifduin 1, 5384 LM te HeeschGemeenteblad
  30 jun 2021Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Exploitatievergunning, Vis bij Loetje, Raadhuisplaza 11, 5473 CX Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Krommedelseweg 24, 5472 PM te LoosbroekGemeenteblad
  30 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Pater van den Elsenstraat 3, 5473 HD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Erven 5, 5388 TC te NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Schoolstraat 6a, 5473 GE Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loo 5, 5388 SB te NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 1d, 5384 SV te HeeschGemeenteblad
  30 jun 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Hazelbergsestraat 2, 5473 XL Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Nobisweg 1, 5473 RD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Lange Kruisdelstraat 5b, 5473 KG Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Kampvuurontheffing, Jong Nederland Vorstenbosch Blokhut de Roets, Tipweg 11 VorstenboschGemeenteblad
  30 jun 2021Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Oude Veghelsedijk 47, 5476 KE te VorstenboschGemeenteblad
  30 jun 2021Besluit geweigerde omgevingsvergunning Weijen 77, 5388 HM te NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Amelseind 2, 5384 NM te HeeschGemeenteblad
  30 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Plan Rodenburg kavel KJ-07 hoek Hommelsedijk te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  30 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Peelstraat 11, 5476 LD te VorstenboschGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Achterstraat 25, 5388 TN te NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Streepkant 2, 5476 KP te VorstenboschGemeenteblad
  30 jun 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Raadhuisplein 5, 5388 GM NistelrodeGemeenteblad
  30 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Eikenhoek 54, 5473 GZ te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het kamperen buiten kampeerterreinen, Loo 36a, 5388 SB Nistelrode.Gemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Grolderseweg 15, 5384 TM te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Broekhoek 28a, 5384 VR te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 19, 5388 VG te NistelrodeGemeenteblad
  23 jun 2021Besluit aanvraag wordt niet in behandeling genomen Venhofstraat 10, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning rotonde Cereslaan – Bosschebaan West, 5384 VT HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Rukven 9, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan 8a, 8b ( 5384 NJ), Amelseind 2a, 2b, 2c, 2d, ( 5384 NM) Kerkweg 13 en 15, 5384 NL te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Pater van den Elsenstraat 8a, 5473 VH te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Besluit geweigerde omgevingsvergunning Heideweg 1a, 5472 LC te LoosbroekGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning 't Broek 7, 5388 XJ te NistelrodeGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Burgemeester Woltersstraat 15 en 17, 5384 KS te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie E nr. 3059 ( nabij Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK) te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Ontwerpbesluit voor intrekken omgevingsvergunning Vorstenbosseweg 7, 5473 NG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 13, 5384 TC te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Binnenweg 1, 5384 RE te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 57, 5384 TA te HeeschGemeenteblad
  23 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hommelsedijk 4b, 5473 RG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  23 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Meerstraat 42a, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Molenhoeve 15, 5388 TT NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Delst / Laar / Parkstraat / Weijen / Heescheweg te NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 37 kavel F 1251, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Boekweitstraat 40, 5388 CB te NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Milieueffectrapportage, kennisgeving ex. art. 7.8b Hoge Broekstraat 11, 5473 XM Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontwerpbesluit voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunningen Liniedijk 6, 5473 NR te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sonniusstraat/Asterstraat/Leliestraat/Basilius van Bruggestraat/Mgr. Zwijsenstraat te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Jan Dobbelsteenstraat 16a, 5472 PK te LoosbroekGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning rotonde Cereslaan – Bosschebaan, 5384 VT HEESCH.Gemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie E 102, (nabij Kaathovensedijk 6a 5473 VP) te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoolstraat 6a, 5473 GE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Binnenweg 1, 5384 RE te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Venhofstraat 10, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Voorstraat ong. tegenover nummer 3, 5472 PR te LoosbroekGemeenteblad
  16 jun 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Heideweg 1a 5472 LC LoosbroekGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vendelweg 2a, 5388 RV te NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Julianastraat 30, 5473 EJ te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Langenbergsestraat 2, 5473 NM te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Klein Kantje ong. (naast nr. 13) 5388 XD te NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Klaver 34, 5384 XL te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Gastenhuis 4 en 6, 5473 CT te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerkveld 16, 5388 CGte NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Kerkstraat 2 sectie E nr. 1879, 5476 KC te VorstenboschGemeenteblad
  16 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO De Oude Ros 18, 5388 PM te NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Droevendaal 4, 5473 BH te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Besluit intrekken omgevingsvergunning Berg- en Dalseweg 4, 5473 KC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Rodenburg kavel KJ08 ( Rodenburgseweg ong.), te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Achterdonksestraat 15, 5472 PS te LoosbroekGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoolstraat 10, 5473 GE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, Eetcafé ’t Pumpke, Raadhuisplein 7 in NistelrodeGemeenteblad
  16 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rembrandtstraat 13, 5384 LH te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Pastoor Lathouwersstraat 14, 5473 GR Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Drank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Eetcafé ’t Pumpke, Raadhuisplein 7 in Nistelrode.Gemeenteblad
  16 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Hoekseweg 1, 5473XZ, Heeswijk-DintherGemeenteblad
  16 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Graafsebaan 26a, 5384 RT te HeeschGemeenteblad
  16 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Hoekseweg 1, 5473XZ, Heeswijk-DintherStaatscourant
  16 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Vijfeiken 14, 5384 ES te HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dijkstraat 13a, 5388 PH te NistelrodeGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Heufke 27, 5388 TL NistelrodeGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Het Geleer 33, 5473 PG Heeswijk-DintherGemeenteblad
   9 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Floraliastraat 8, 5384 GP te HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Dorp 94, 5384 MD HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Venhofstraat 10, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Kromstraat 9, 5388 ES te NistelrodeGemeenteblad
   9 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meerstraat 34, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Broek 8, 5388 XJ NistelrodeGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Vijfeiken 44, 5384 ES te HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Verleende omgevingsvergunning 't Dorp 15 en 17, 5384 MA HeeschGemeenteblad
   9 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Molenhoeve 15, 5388 TT te NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Laverdonk 8, 5473 KX Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Retselseweg 12, 5473 HC Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Donzel 65, 5388 PB te NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Amelseind 2, 5384 NM te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Koffiestraat 15, 5473 RP te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Kampvuurontheffing, Kampeerboerderij ’t Zand, Zandkant 7, 5473 TA in Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit bouwkavel K14 Plan Bergakkers fase 3 te VorstenboschGemeenteblad
   2 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Rukven 9, 5473 VS Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Hanenbergsestraat 1b, 5472 LA te LoosbroekGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerkveld 38, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Rembrandtstraat 12, 5384 LH te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Venhofstraat 16, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Meerweg 13, 5384 SJ te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Rodenburgseweg 29, 5473 RM Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Venhofstraat 20, 5384 SZ te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Schoonstraat 8, 5384 AN betreft parkeerterrein Jumbo Heesch te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Kasteel 3, 5473 VA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Loosbroekseweg 36, 5388 VP NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Dijkstraat 13a, 5388 PH te NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Peelstraat 2b, 5476 LD VorstenboschGemeenteblad
   2 jun 2021Besluit verdagen beslistermijn WABO Nieuwstraat 13, 5384 TC HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vendelweg 11, 5388 RV te NistelrodeGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Boonakker 18, 5384 MG te HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Vlasakker 32, 5384 NN HeeschGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Rodenburgseweg 29 kavel KJ09, 5473 RM te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 39, 5473 AN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 3, 5472 LK te LoosbroekGemeenteblad
   2 jun 2021Verleende omgevingsvergunning Rietdijk 17, 5473 VS te VorstenboschGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit bouwkavel K13 Plan Bergakkers fase 3 te VorstenboschGemeenteblad
   2 jun 2021Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Lariestraat 6, 5473 VL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   2 jun 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vinkelsestraat 44, 5384 SG te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Besluit geweigerde omgevingsvergunning Klein Kantje sectie I nr.878 te NistelrodeGemeenteblad
  26 mei 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 14,14a en 14b, ( sectie I 438 en 456) 5388 VG te NistelrodeGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Monseigneur van Oorschotstraat 25, 5473 AX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 mei 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hooge Wijststraat 7, 5384 RC te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Hazelbergsestraat 3, 5473 XL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 mei 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoonstraat 40, 5384 AR te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Sectie L 290 te NistelrodeGemeenteblad
  26 mei 2021Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosweg 10, 5476 VG te VorstenboschGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan sectie A 7351 tussen nr.10a en 10b, 5384 NJ te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Braaksesteeg 3, 5473 KD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat 88, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
  26 mei 2021Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Bosweg 10, 5476 VG te VorstenboschGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Plan Bergakkers ( Lieve Vrouweveld ) te VorstenboschGemeenteblad
  26 mei 2021Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 74, 5473 AS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 mei 2021Besluit buiten behandeling stellen aanvraag Hoofdstraat 59, 5473 AP te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 mei 2021Algemene plaatselijke verordening (Apv), Verleende incidentele standplaatsvergunning Paashuis- de Laat VOFGemeenteblad
  26 mei 2021Besluit buiten behandeling gelaten aanvraag Vergaertweg 2, 5384 RS te HeeschGemeenteblad

  U kunt zich aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.