Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente, provincie en waterschappen uit uw buurt? Dan kunt u zich via de website Overheid.nl (helemaal onderaan de pagina) aanmelden voor de Berichten over uw Buurt e-mailservice.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jan 2024 Beleidsregels brede ondersteuning gedupeerden hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
24 jan 2024 Verordening nadeelcompensatie Bernheze 2024
24 jan 2024 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, Bernheze 2023
8 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN BERNHEZE 2024
8 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING BERNHEZE 2024.
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING BERNHEZE 2024
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN BERNHEZE 2024
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECLAMEBELASTING CENTRUM HEESCH 2024
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2024
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING BERN-HEZE 2024
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING BERNHEZE 2024.
2 jan 2024 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN BERNHEZE 2024
2 jan 2024 Delegatieverordening gemeente Bernheze 2024
2 jan 2024 Verordening op de heffing en de invordering van leges Bernheze 2024 (Legesverordening Bernheze 2024).
2 jan 2024 Doelgroepenverordening gemeente Bernheze 2023
2 jan 2024 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2024

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
4 jan 2024 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2024
29 dec 2023 Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, inhoudende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
14 feb 2024 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzamelvergunning oud ijzer, 5388 Nistelrode
3 jan 2024 Ontwerpbesluit weigeren verzoek maatwerkvoorschriften - ’t Dorp 148, Heesch

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
3 jan 2024 Handhaving
3 jan 2024 Handhaving
3 jan 2024 Handhaving
3 jan 2024 Handhaving

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Loosbroekseweg 14, 5388BD Nistelrode
14 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning op de locatie Weijen 58, 5388HP Nistelrode
2 feb 2024 Sluitingsuur ontheffing Café In d'n Ollie, Hoofdstraat 28 en 30, 5473AR Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor het maken van een inrit op de locatie Dintherseweg ong. Nistelrode
24 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor het plaatsen van handelsreclame op de locatie Plein 1969 1a, 5473CA Heeswijk-Dinther
24 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor het maken van een rijbak op de locatie Meerstraat 26, 5473VX Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Verleende terrasvergunning Stationsplein 4, 5384BH Heesch
20 dec 2023 Verleende Alcoholvergunning Stationsplein 4, 5384BH Heesch
13 dec 2023 Verleende evenementenvergunning 5476, Vorstenbosch
29 nov 2023 Verleende evenementenvergunning, 5384 Kom Heesch
29 nov 2023 Verleende snuffelmarktvergunning 2, 5476VJ Vorstenbosch (Gildebergske)
29 nov 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning 't Dorp (nabij Labrys), 5384MC Heesch
27 nov 2023 Acceptatie incidentele uitbreiding schenktijden paracommerciële instelling Vorstenbosche Boys, Binnenveld 57, 5476LZ Vorstenbosch

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Verleende evenementenvergunning Hoogstraat, 5384 BJ Heesch
21 feb 2024 Verleende evenementenvergunning, Kerkstraat, Mr. Loeffenplein, Kapelstraat en Heuvel, 5476 KA Vorstenbosch.
21 feb 2024 Verleende evenementenvergunning Mgr van Oorschotstraat, 5473 AX, Heeswijk-Dinther
15 feb 2024 Verleende evenementenvergunning op een terrein aan de Nistelrodensedijk (nabij nummer 6), 5472 LB Loosbroek
14 feb 2024 Verleende evenementenvergunning op het Raadhuisplein, Tramplein en Tramstraat, 5388 GM Nistelrode
14 feb 2024 Verleende evenementenvergunning Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-Dinther
7 feb 2024 Verleende evenementenvergunning De Misse 4 en omgeving, 5384 BZ Heesch
31 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Molenhoeven 43, Loosbroek
24 jan 2024 Verleende evenementenvergunning De Misse, 5384 BZ Heesch
24 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Kastanjedreef, Lindedreef en Lijsterbesdreef, 5473 SC Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode
11 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Derptweg 10, 5476VX Vorstenbosch.
20 dec 2023 Verleende evenementenvergunning De Hoef 23a, 5388EL Nistelrode
13 dec 2023 Verleende evenementenvergunning, 5388 Nistelrode
13 dec 2023 Verleende evenementenvergunning op het parkeerterrein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.
13 dec 2023 Verleende evenementenvergunning Schoolstraat 14, 5476KK Vorstenbosch
6 dec 2023 Verleende evenementenvergunning Heilige Stokstraat 1, 5473GK Heeswijk-Dinther (Sporthal de Zaert)
6 dec 2023 Verleende evenementenvergunning voor Verlichte carnavalsoptocht in de dorpskern in Loosbroek, 5472 PX.

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Bosschebaan 37 Heesch
21 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Droevendaal 6, Heeswijk-Dinther
13 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Runstraat 5 Heesch
13 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Morgenstond 8b Heeswijk-Dinther
12 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Middelste Groes 31 Heesch
9 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Canadabaan 11 Nistelrode
1 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Het Schoor 9 Heeswijk-Dinther
26 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Berkenvenseweg 1b Heeswijk-Dinther
22 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Grolderseweg 22 Heesch
28 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hondstraat 3 Vorstenbosch
15 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – ’t Dorp 60a Heesch
13 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Holkampstraat 16, Vinkel
11 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Morgenstond 8 Heeswijk-Dinther
30 nov 2023 Melding mobiel breken Heibloemsedijk 8 Heeswijk-Dinther

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
22 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Meerstraat 44, 5473VX Heeswijk-Dinther
22 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dorpsstraat 90, 5472PG Loosbroek
22 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Hoofdstraat 100a, 5473AT Heeswijk-Dinther
22 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Laverdonk 5a, 5473KX Heeswijk-Dinther
22 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Meerstraat 44, 5473VX Heeswijk-Dinther
21 feb 2024 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning Laag-Beugt 7, 5473KB Heeswijk-Dinther
21 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kerkveld 43, 5388CE Nistelrode
21 feb 2024 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning Grolderseweg 20, 5384TN Heesch
21 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Zoggelsestraat 49, 5384LL Heesch
21 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Oud Menzel 5, 5388 SV Nistelrode
21 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Oud Menzel 3, 5388 SV Nistelrode
16 feb 2024 Omgevingsvergunning aangevraagd – Houtstraat 3 Loosbroek
15 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Veldstraat 27, 5473AH Heeswijk-Dinther
14 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Eeuwsel 22, 5388DM Nistelrode
14 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Dorpsstraat 68a, 5472PG Loosbroek
14 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Graafsebaan 20b, 5384RT Heesch
14 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 22, 5384SV Heesch
14 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Irenestraat 20, 5473ED Heeswijk-Dinther
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Piet Geersdijk 5, 5388VA Nistelrode
7 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie 't Dorp 45, 5384MB Heesch
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Plein 1969 1a, 5473CA Heeswijk-Dinther
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Zoggelsestraat 11, 5384LL Heesch
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Raadhuisstraat 3, 5473 GJ Heeswijk-Dinther
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Mgr van den Hurklaan 2, 5384NJ Heesch
7 feb 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Abdijstraat 49, 5473AD Heeswijk-Dinther
5 feb 2024 Uitgebreide procedure definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase verleend - Berkenvenseweg 1 Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kanaaldijk-Noord HWK02 E 3265
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Binnenweg 2, 5473XX Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heelwijkstraat 23, 5384AW Heesch
31 jan 2024 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning HWK02 E 1948 (nabij Kasteel 1) Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Buiten behandeling stellen aanvraag Dintherseweg ong., 5388 VG Nistelrode
31 jan 2024 Buiten behandeling stellen aanvraag Hoekseweg 1, 5473XZ Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Kerkstraat 2, 5384KB Heesch
31 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning John F. Kennedystraat 1, 5384GA Heesch
31 jan 2024 Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Meerstraat 24, 5473VX Heeswijk-Dinther
31 jan 2024 Buiten behandeling stellen aanvraag Wijststraat 15, 5384RA Heesch
31 jan 2024 Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Kameren 4, 5473VC Heeswijk-Dinther
29 jan 2024 Reguliere omgevingsvergunning verleend - Sint Servatiusstraat 25 Heeswijk-Dinther
29 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning HWK02 E 3265 (Kanaaldijk-Noord)
24 jan 2024 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning Abdijstraat 49, 5473AD Heeswijk-Dinther
24 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nistelrodensedijk 14, 5472LB Loosbroek
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Strausslaan 26, 5384CX Heesch
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Pastoor Maasstraat 4, 5473CG Heeswijk-Dinther
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Delst 35, 5388ST Nistelrode
24 jan 2024 Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Heikantsedijk 3, 5473RL Heeswijk-Dinther sectie E 3277
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Kantje 42, 5388XB Nistelrode
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning HWK02 C 6586, Edmundus van Dintherstraat, Den Dolvert en de Brouwerstraat
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Dintherseweg 4, 5388VG Nistelrode
24 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Het Schoor 3, 5473VJ Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kampstraat 3, 5384PV Heesch
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Weijen 78, 5388HR Nistelrode
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vinkenstraat 22, 5388HZ Nistelrode
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Bonton 16, 5473JZ Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dintherseweg 42, 5472LG Loosbroek
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Justitieweg 2, 5473NL Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie HWK02 C 6586, Edmundus van Dintherstraat, Den Dolvert en de Brouwerstraat
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vergaertweg 4, 5384RS Heesch
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Hoog-Beugt 11, 5473KN Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Raadhuisstraat 3, 5473 GJ Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Slabroekseweg (nabij nr. 2), 5388PX Nistelrode
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Weijenhof 9, 5388JA Nistelrode
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Jan Habrakenstraat 9, 5473GV Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Berkenvenseweg 1b, 5473NN Heeswijk-Dinther
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Kattenberg 4, 5476KR Vorstenbosch
17 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Weijenhof 8, 5388JA Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dijkstraat ong., 5388PH Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Bersse Hoeve ong., 5472 PL Loosbroek
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nistelrodesedijk 6, 5476VJ Vorstenbosch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vosbergstraat 6a, 5384ST Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Oude Beemdseweg 3a, 5473NJ Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laverdonk 2, 5473KX Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wilhelminastraat 30, 5473EH Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Heescheweg 29, 5388RG Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Koffiestraat 13, 5473RP Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zoggelsestraat 49, 5384LL Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kattenberg 4, 5476KR Vorstenbosch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kasteel 4, 5473VA Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Grolderseweg 20, 5384TN Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laag-Beugt 7, 5473KB Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Middelste Groes 31, 5384VV Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Graafsebaan ong. (nabij 22), 5384RT Heesch
10 jan 2024 Omgevingsvergunning aangevraagd – Leijgraafweg ong. Vorstenbosch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Zoggelsestraat 11, 5384LL Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Canadabaan 7c, 5388RT Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Weijenhof 2 en Weijen 60, 5388HP Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nistelrodesedijk 7, 5476VJ Vorstenbosch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Schaapsdijk ong., Loosbroek
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laverdonk 5a, 5473KX Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Hoog-Beugt 11, 5473KN Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kapelstraat 12, 5476KV Vorstenbosch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Jan Habrakenstraat 9, 5473GV Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Slabroekseweg (nabij nr. 2), 5388PX Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Nistelrodeseweg ong., 5384PM Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Rukven 11, 5473VS Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Loo 36a, 5388SB Nistelrode
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Teerlingstraat ong., 5473JG Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Bonton 24, 5473 AP Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vinkelsestraat 14, 5384SG Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dodenhoeksestraat ong., 5473NB Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Osseweg ong. Heesch
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dorpsstraat ong. (naast 68), 5472PG Loosbroek
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Tramplein 3, 5388 GJ Nistelrode
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Het Schoor 9, 5473VJ Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Laar 18, 5388HG Nistelrode
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Weijen 10, 5388HN Nistelrode
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Vinkelsestraat 117, 5384SE Heesch
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Schuurakker 21, 5473PC Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Canadabaan 7c, 5388RT Nistelrode
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Loo 36a, 5388SB Nistelrode
10 jan 2024 Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Palmenweg 9, 5388SG Nistelrode
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Hoofdstraat 31, 5473AN Heeswijk-Dinther
10 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Wilhelminastraat 30, 5473EH Heeswijk-Dinther
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Julianastraat en Beatrixstraat 5384KG en 5384KE Heesch
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Piet Geersdijk 5, 5388VA Nistelrode
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kantje 42, 5388XB Nistelrode
3 jan 2024 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning Hoofdstraat 100a, 5473AT Heeswijk-Dinther
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Irenestraat 20, 5473ED Heeswijk-Dinther
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie 't Hoekske 8, 5388PE Nistelrode
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Wijststraat 15, 5384RA Heesch
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Weijen 10, 5388HN Nistelrode
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Dintherseweg ong., 5388 VG Nistelrode
3 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Kerkstraat 2, 5384KB Heesch
3 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Piet Geersdijk 1, 5388VA Nistelrode
3 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Schutsboomstraat 7, 5384GS Heesch
3 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Beukendreef 14, 5473SR Heeswijk-Dinther
3 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Dorpsstraat 80, 5471NA Loosbroek
3 jan 2024 Verleende reguliere omgevingsvergunning Torenstraat 1, 5473EK Heeswijk-Dinther
29 dec 2023 Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief besluit verleend - Grolderseweg 13 Heesch
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie De Bonton 22, 5473JZ Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Torenstraat 1, 5473EK Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Loosbroeksestraat 22, 5384SV Heesch
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vinkelsestraat 99, 5384SE Heesch
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Beukendreef 14, 5473SR Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Kerkveld 37, 5388CE Nistelrode
20 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Weijenhof 6 Nistelrode
20 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Bosweg 16, 5476VG Vorstenbosch
20 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Weverstraat 7, 5388PK Nistelrode
20 dec 2023 Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning Meerstraat 34, 5473VX Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie HWK02 E 1948 (nabij Kasteel 1) Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Strausslaan 26, 5384CX Heesch
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Floraliastraat 29, 5384GN Heesch
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Vinkelsestraat 117, 5384SE Heesch
13 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning De Bonton 13, 5473 JZ Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Meuwelweg 5, 5476VM Vorstenbosch
13 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Bosschebaan 19h Heesch (kavel 14K01)
13 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Runstraat 5, 5384VH Heesch
13 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning De Bonton 9 en 11, 5473 JZ Heeswijk-Dinther
7 dec 2023 Reguliere omgevingsvergunning – Bosschebaan 84 Heesch
6 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Canadabaan 10, 5388RT Nistelrode
6 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning De Beekgraaf 60, 5388CV Nistelrode
6 dec 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Urnenveld 6, 5388CL Nistelrode
30 nov 2023 Ontwerpbesluit uitgebreide procedure omgevingsvergunning eerste fase - Berkenvenseweg 1 Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Weijenhof 8, 5388JA Nistelrode
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Edmundus van Dintherstraat 8, 5473GH Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Verlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag Omgevingsvergunning Tramplein 3, 5388 GJ Nistelrode
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Het Schoor 3, 5473VJ Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Laar 18, 5388HG Nistelrode
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie John F. Kennedystraat 1, 5384GA Heesch
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Weijenhof 9, 5388JA Nistelrode
29 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een Omgevingsvergunning op de locatie Cereslaan 9, 5384VT Heesch
29 nov 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Molendellen 2, 5388TZ Nistelrode
29 nov 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Van den Berg-erf 62, 5384NZ Heesch
29 nov 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Zandkant 6c, 5473TA Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Verleende reguliere omgevingsvergunning Molensteen 25, 29, 37, 39, 53, 5388DD Nistelrode

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
1 feb 2024 Voorgenomen grondruiling door de gemeente Bernheze

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
14 feb 2024 Wet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Kerkweg 2 Heesch
28 dec 2023 Technisch in beheer nemen Bruidsschat gemeente Bernheze
10 jan 2024 Wet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Teerlingstraat/Lariestraat
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Maasstraat ong (nabij 8) Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Boogstraat 7 Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Eggerlaan ong. Vorstenbosch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Hommelse Hoeve 2 Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Muggenhoek 1, Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Donzel 27 & Hoogbroeksesteeg ong. Nistelrode
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Loo 37 te Nistelrode
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Den Berg
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Loosbroekseweg 45 Nistelrode
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Hommelsedijk/Nobisweg Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Rectificatie publicatie - kennisgeving ontwerpbestemmingsplan De Bleken 4, Heeswijk Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat ong. tegenover 34 Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Langstraat 21, Nistelrode
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Achterste Groes 9/9a Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Dijkstraat ong. en Donzel ong. Nistelrode
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk 1a Loosbroek
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Derptweg 13-15 Vorstenbosch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Boogstraat ong. Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Brouwersstraat 2a, Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Meursstraat naast 4 Heesch
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Aa-Brugstraat 19 – Veldstraat Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 1a Heeswijk-Dinther
20 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan ’t Broek 7 Nistelrode
13 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Lange Kruisdelstraat 7 Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kameren 6 Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Landgoed De Berkt Heesch
13 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan De Bleken 4 Heeswijk-Dinther
13 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Loosbroekseweg 66 Nistelrode
6 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Heideweg 4 Loosbroek
6 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Achterstraat-Delst Nistelrode
6 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 45, 47, 47a, 49 en Monseigneur van Oorschotstraat 9 Heeswijk-Dinther
6 dec 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Zoggelsestraat 74 Heesch
29 nov 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Gouverneursweg 3a Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Oude Veghelsedijk 22 Vorstenbosch

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
24 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
22 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
21 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Baciu, Gavrilă geboren op 16-11-2000.
21 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Zemke, Kevins geboren op 23-02-1994.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Ştevie, Raul Ionuţgeboren op 09-10-2001.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Gunesch, Mihai geboren op 17-07-1987.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Paveliuc, Simona Elena geboren op 31-01-1992.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Negru, Marian Gabi geboren op 01-11-1986.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Adamczyk, Paweł Tomasz geboren op 14-10-1980.
19 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Penchov, Veselin geboren op 20-08-1991.
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
17 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Staalduinen van, Adrianus Johannes Gerardus geboren op 30-08-1993.
16 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Oorschot van, Anton, Levente Augustin geboren op 15-06-2001.
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
15 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Anielska, Aneta Anna geboren op 23-03-1974.
15 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Vāvers, Juris geboren op 07-06-1972.
15 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
14 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Lupu, Alexandru Patri geboren op 16-11-1988.
6 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Matsiiovskyi, Ihor geboren op 08-12-1953.
6 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Matsiiovska, Romana geboren op 09-02-1959.
6 feb 2024 VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP), Ławryntiuk, Karolina geboren op 19-05-1999.
3 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
2 feb 2024 Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Steenbergen, Menke Ytje geboren op 04-11-1982.
2 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
28 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
13 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de kermis op de locatie, Kerkstraat, Mr. Loeffenplein, Kapelstraat en Heuvel, 5476 KA Vorstenbosch.
21 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Herdenking Oorlogsslachtoffers op de locatie Mgr. Van Oorschotstraat, 5473 AX Heeswijk-Dinther.
21 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Herdenking Oorlogsslachtoffers op de locatie Hoogstraat, 5384 BJ Heesch.
14 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens activiteiten Koningdag op de locatie Raadhuisplein, Tramplein en Tramstraat, 5388 GM Nistelrode
14 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Koningsdag 2024 op de locatie Plein 1969, 5473 CX Heeswijk-Dinther.
14 feb 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel voor het Mega Trekkertrek Spektakel op een terrein aan de Nistelrodensedijk, 5472 LB Loosbroek.
31 jan 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de kermis Loosbroek op de locatie Molenhoeven (vanaf Schaapsdijk tot Molenhoeven 37) 5472 PX Loosbroek.
31 jan 2024 Verkeersbesluit Instellen geslotenverklaring motorvoertuigen Kerkveld te Nistelrode
24 jan 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Krullendonks Carnaval, De Misse, 5384 BZ Heesch.
17 jan 2024 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Openbaar Carnaval Nistelrode, Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode.
17 jan 2024 Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen - Diverse locaties
13 dec 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Carnavalsoptocht, 5388 Nistelrode.
13 dec 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Carnavalsoptocht, 5476 Vorstenbosch.
6 dec 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Jeugdcarnaval op de locatie Heilige Stokstraat 1, 5473 GK Heeswijk-Dinther.
6 dec 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Verlichte carnavalsoptocht in de dorpskern van Loosbroek, 5472 PZ.
29 nov 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Aangenaam Winter Event op het plein bij het Labrys aan ’t Dorp, 5384 MC Heesch.
29 nov 2023 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Zandkant te Heeswijk-Dinther
29 nov 2023 Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Jeugdcarnavalsoptocht en de Grote carnavalsoptocht, 5384 Heesch.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de bekendmakingen van de gemeente, provincie en waterschappen uit uw buurt? Dan kunt u zich via de website Overheid.nl (helemaal onderaan de pagina) aanmelden voor de Berichten over uw Buurt e-mailservice.