Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

U kunt zich ook aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.

  Bestemmingsplannen

  DatumBekendmakingBron
   1 apr 2020Wet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Heescheweg/Weverstraat NistelrodeStaatscourant
   1 apr 2020Rectificatie wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt (naast 3c) Heeswijk-DintherStaatscourant
   1 apr 2020Wet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Boogstraat ong. (nabij 7) HeeschStaatscourant
   1 apr 2020Rectificatie wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-DintherStaatscourant
   1 apr 2020Wet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Heescheweg/Weverstraat NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Wet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Boogstraat ong. (nabij 7) HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Rectificatie wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt (naast 3c) Heeswijk-DintherGemeenteblad
   1 apr 2020Rectificatie wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-DintherGemeenteblad
  25 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Klein Kantje ong (nabij 13) NistelrodeStaatscourant
  25 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt (naast 3c) Heeswijk-DintherStaatscourant
  25 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Laag Beugt (naast 3c) Heeswijk-DintherGemeenteblad
  25 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan Klein Kantje ong (nabij 13) NistelrodeGemeenteblad
  18 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Vastgesteld bp Donzel ong. NistelrodeStaatscourant
  18 mrt 2020Wet Ruimtelijke Ordening – Vastgesteld wijzigingsplan Kerkweg 4 HeeschStaatscourant
  18 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-DintherStaatscourant
  18 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Poststraat ong. (nabij 1a) Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Wet Ruimtelijke Ordening – Vastgesteld wijzigingsplan Kerkweg 4 HeeschGemeenteblad
  18 mrt 2020Wet ruimtelijke ordening – Vastgesteld bp Donzel ong. NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 10a) te HeeschStaatscourant
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 10a) te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Wet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Mgr. van den Hurklaan (naast 12a) HeeschGemeenteblad

  Verkeersbesluiten

  DatumBekendmakingBron
   1 apr 2020Verkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in Rubensstraat ter hoogte van huisnummer 13 te HeeschStaatscourant
  25 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Beachvoetbal- en -volleybaltoernooi, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Staatscourant
  25 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens diverse activiteiten met Koningsdag, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Staatscourant
  18 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel bij activiteiten tijdens EK voetbalwedstrijden op Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.Staatscourant
  18 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens stille tocht/herdenking,  5384 BZ Heesch.Staatscourant
  18 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens “75 jaar bevrijding; ontsteken Bevrijdingsvuur”, 5384 BZ Heesch.Staatscourant
  11 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Streetrace in het centrum, 5473 CA in Heeswijk-Dinther.Staatscourant
  11 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de kermis in het centrum, 5476 KX Vorstenbosch.Staatscourant
  11 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Gala, 5384 AP Heesch.Staatscourant
  11 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens intocht van Sinterklaas, 5473 Heeswijk-Dinther.Staatscourant
   4 mrt 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens een kermis op het plein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.Staatscourant
   4 mrt 2020Verkeersbesluit instellen parkeerverbod in de Heelwijkstraat ter hoogte van huisnummer 36 te HeeschStaatscourant
  19 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens paarden-/ponywedstrijden op de locatie, Kampweg 29a, 5476 VB Vorstenbosch.Staatscourant
  19 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Mega Trekkertrek Spektakel op een terrein aan de Nistelrodensedijk, 5472 LB Loosbroek.Staatscourant
  17 feb 2020Verkeersbesluit - Instellen openbare laadlocatie Meerkensloop te HeeschStaatscourant
  14 feb 2020Verkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in De Zeis ter hoogte van huisnummer 33 te HeeschStaatscourant
  12 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptocht in het centrum van Nistelrode, 5388 GM.Staatscourant
  12 feb 2020Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens  Carnafestival, 5472 PX Loosbroek.Staatscourant

  Regelgeving

  DatumBekendmakingBron
   9 mrt 2020Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Bernheze 2020Gemeenteblad
   5 mrt 2020Verordening van de raad van de gemeente Bernheze houdende regels inzake de Starterslening (Starterslening gemeente Bernheze 2020)Gemeenteblad
  20 feb 2020Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2020Gemeenteblad
  20 feb 2020Intrekken nadere regels wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020Gemeenteblad
  20 feb 2020Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020Gemeenteblad
  17 feb 2020Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020Gemeenteblad

  Overige bekendmakingen

  DatumBekendmakingBron
   1 apr 2020Drank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, The Duke Golf, Slotenseweg 11, 5388 RC NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5384 HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Leekenstraat 9, 5384 EN te HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Verleende omgevingsvergunning Mgr van den Hurklaan 20, 5384 VS te HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, The Duke Golf, Slotenseweg 11, 5388 RC NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Verleende omgevingsvergunning Plan De Erven te HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Grote Heide 2, 5388 VT NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Langstraat 8, 5388 VS NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kromstraat 14, 5388 ET te NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Peelstraat 13, 5476 LD te VorstenboschGemeenteblad
   1 apr 2020Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Dintherseweg 23, 5388 VE NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Verleende omgevingsvergunning Bosschebaan ong. naast 19a, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 61, 5384 VD te HeeschGemeenteblad
   1 apr 2020Verleende omgevingsvergunning Abdijstraat 38, 5473 AG te Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Tramstraat 15, 5388 GE te NistelrodeGemeenteblad
   1 apr 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteel 4, 5473 VA te Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Laar sectie F nr.710 te NistelrodeGemeenteblad
  25 mrt 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein 1969 e.o., 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Vinkelsestraat 44, 5384 SG te HeeschGemeenteblad
  25 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Narcislaan 2, 5384 GM te HeeschGemeenteblad
  25 mrt 2020Handhavingsbesluit Grote Heide 7, 5388 VT te NistelrodeGemeenteblad
  25 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning nabij Hoofdstraat 1 t/m 72, 5473 AN en 5473 AS in Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 41, 5384 TA in Heesch.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-DintherGemeenteblad
  25 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kapelstraat 20, 5476 KCV te VorstenboschGemeenteblad
  25 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur; Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Kampweg 17, 5476 VB te VorstenboschGemeenteblad
  25 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heeswijkseweg 7, 5473 KV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  25 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur; Plein 1969 e.o., 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  25 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 3, 5473, AN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Gouverneursweg 6c, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank op de locatie, Plein 1969 82 en op het Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zoggelsestraat 17a, 5384 LL HeeschGemeenteblad
  18 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Aa-brugstraat 17, 5473 GG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, De Misse, 5384 BZ Heesch.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Wet milieubeheer - Besluit ex. art. 7.17 Wet milieubeheer –M.e.r.-beoordelingsbesluit - Loosbroeksestraat 17, 5384 SV HeeschGemeenteblad
  18 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Grote Heide 7, 5388 VT te NistelrodeGemeenteblad
  18 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Wet milieubeheer - Besluit ex. art. 7.17 Wet milieubeheer –M.e.r.-beoordelingsbesluit - Grolderseweg 11, 5384 TM HeeschGemeenteblad
  18 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Koffiestraat 15, 5473 RP te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vorstenbosseweg 10, 5473 NG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning op de locatie, Plein 1969 82 en op het Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid op de locatie, Plein 1969 82 en op het Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene plaatselijke verordening (Apv), Verleende incidentele standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek ZuidGemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op de locatie, Plein 1969 82 en op het Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur; Plein 1969 82, 5473 PH Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  18 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Zwarte Molen kavel 10 te NistelrodeGemeenteblad
  11 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, centrum, 5476 Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning op het Meester Loeffenplein en in een gedeelte van de Kerkstraat, 5476 KX Vorstenbosch.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Vorstenbosche Boys, Binnenveld 57, 5476 LZ, VorstenboschGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing  Wielerwedstrijd, in het centrum van Heeswijk-Dinther, 5473 CA.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op Plein 1969 e.o, 5473 CA in Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Retselseweg 1, 5473 HC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Wet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval - Zoggelsestraat 23, 25 en 25a, 5384LL HeeschGemeenteblad
  11 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Rietdijk 17a, 5476 VS te VorstenboschGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Korfbalvereniging Altior, Droevendaal 1, 5473 BH Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Vijfeiken 56, 5384 ES te HeeschGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, centrum, 5473 Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat 86, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Leliestraat, Pater v.d. Elzenstraat en de Narcislaan, 5384 AP Heesch.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Cultureel Centrum Nesterlé, Parkstraat 2, 5388 HS in NistelrodeGemeenteblad
  11 mrt 2020Wet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw- en sloopafaval - Rukven 9a, 5473 VS Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dorpsstraat 64, 5472 PG te LoosbroekGemeenteblad
  11 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid op het Meester Loeffenplein en in een gedeelte van de Kerkstraat, 5476 KX Vorstenbosch.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Intrekken omgevingsvergunning Meerstraat 47, 5473 VX te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5476 VorstenboschGemeenteblad
  11 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op het Meester Loeffenplein en in een gedeelte van de Kerkstraat, 5476 KX Vorstenbosch.Gemeenteblad
  11 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Tramstraat 20, 5388 GG te NistelrodeGemeenteblad
  11 mrt 2020Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Achterdonksestraat 11, 5472 PS te LoosbroekGemeenteblad
  11 mrt 2020Wet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval - Dintherseweg 27, 5388 VE NistelrodeGemeenteblad
   4 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, op een plein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
   4 mrt 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, op een plein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
   4 mrt 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zoggelsestraat 7, 5384 LL HeeschGemeenteblad
   4 mrt 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Bosweg 16, 5476 VG VorstenboschGemeenteblad
   4 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Wiekslag ong. sectie B nr.2254 te NistelrodeGemeenteblad
   4 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Stoppelveldseweg 2, 5473 RR te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   4 mrt 2020Besluit intrekking omgevingsvergunning De Oude Ros 3, 5388 PM NistelrodeGemeenteblad
   4 mrt 2020Besluit intrekking omgevingsvergunning Menzel 33, 5388 SX NistelrodeGemeenteblad
   4 mrt 2020Besluit intrekking omgevingsvergunning Bosschebaan 27, 5384 VX HeeschGemeenteblad
   4 mrt 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid op een plein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
   4 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schoonstraat 2, 5384 AN te HeeschGemeenteblad
   4 mrt 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterdonksestraat 5, 5472 PS te LoosbroekGemeenteblad
   4 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Pandhof 7, 5473 DM te Heeswijk-DintherGemeenteblad
   4 mrt 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat 120, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
   4 mrt 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Nistelrodensedijk 14, 5472 LB LoosbroekGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Zoggelsestraat 54, 5384 LP te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Raadhuisplein 22, 5473 GC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zoggelsestraat 97, 5384 VD HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Tijdelijke toestemming voor plaatsen woonunit Donkeren Dijk 18, 5473 CS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Bergstraat 24, 5384 LZ te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning om en nabij Kasteel Heeswijk sectie E nr.1948 te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Goorstraat 49, 5384 PP te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Sint Servatiusstraat 9a, 5473 GA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schaapsdijk ong. kavel 5 te LoosbroekGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Bosschebaan 27, 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Beemdstraat 7, 5384 LA te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Pandhof 7, 5473 DM te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Achterste Groes 6, 5384 VG te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 1d, 5384 SV te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Hildebrandstraat ong. eo te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Abdijstraat 38a, 5473 AG te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr. 13, 5473 CA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning perceel aan Droevendaal en Baron van den Bogaerdelaan te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Loosbroekseweg 49, 5388 VM te NistelrodeGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Lariestraat 9, 5473 VK te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Plein 1969 nr.19, 5473 CA te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Runstraat ong.sectie A nr.7323 te HeeschGemeenteblad
  26 feb 2020Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Rukven 9 en 9a, 5473 VS te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Justitieweg 2, 5473 NL Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Hoge Broekstraat 1, 5473 XM te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Heibloemsedijk 18a, 5473 TC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  26 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Abdijstraat nabij nr. 38, 5473 AG te Heeswijk-Dinther.Gemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning sectie D nr.943 tegenover Heibloemsedijk 7 te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Nistelrodensedijk 14, 5472 LB te LoosbroekGemeenteblad
  19 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het kamperen buiten kampeerterreinen, op een terrein aan de Nistelrodensedijk (t.h.v. huisnummer 6), 5472 LB Loosbroek.Gemeenteblad
  19 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, op een terrein aan de Nistelrodensedijk (t.h.v. huisnummer 6), 5472 LB Loosbroek.Gemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Nistelrodesedijk 9, 5476 VJ te VorstenboschGemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Monseigneur van den Hurklaan 20, 5384 VS te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Loosbroekseweg 60, 5388 VP te NistelrodeGemeenteblad
  19 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Nieuwe Erven 17, 5384 TA te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Dintherseweg 27, 5388 VE te NistelrodeGemeenteblad
  19 feb 2020Drank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, op een terrein aan de Nistelrodensedijk (t.h.v. huisnummer 6), 5472 LB Loosbroek.Gemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kantje 16, 5388 XB te NistelrodeGemeenteblad
  19 feb 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, op een terrein aan de Nistelrodensedijk (t.h.v. huisnummer 6), 5472 LM Loosbroek.Gemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Kantje 16, 5388 XB te NistelrodeGemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterstraat 9, 5384 VB te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning De Bleken 1, 5473 VV te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 86, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Eg / De Gaffel / De Ploeg / De Rijf / De Wisboom / De Zeis / De Zicht te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, op een terrein aan de Nistelrodensedijk (t.h.v. huisnummer 6), 5472 LB Loosbroek.Gemeenteblad
  19 feb 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Nistelrodesedijk 9, 5476 VJ VorstenboschGemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning John F. Kennedystraat 35, 5384 GA te HeeschGemeenteblad
  19 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Tramplein 1, 5388 GJ Nistelrode.Gemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Maashorstweg 2, 5388 TB te NistelrodeGemeenteblad
  19 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning John F. Kennedystraat 94, 5384 GG te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Berkenvenseweg 1, 5473 NN te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Weigering aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat 12, 5473 EL te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plein 1969 nr.42, 5473 CW te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat 120, 5384 VE te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan naast 19a 5384 VX te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein aan de Molenhoeven 43, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, 5472 PX Loosbroek.Gemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroekseweg 49, 5388 VM te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Meursstraat ong. sectie A nr.4325 te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kasteellaan en Schaapssteeg F 297 te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Drank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Eethuis Lekker Anders, Edmundus van Dintherstraat 2d in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Verleende terrasvergunning, Eethuis Lekker Anders, Edmundus van Dintherstraat 2d in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Van Uden-erf 22 kavel 19K05, 5384 TR te HeeschGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Menzel 31, 5388 SX te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning De Morgenstond 35, 5473 HE te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Heibloemsedijk 18a, 5473 TC te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Melding schenktijden, Avesteyn, Steen- en stokstraat 6 in Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Kerkveld 18, 5388 CG te NistelrodeGemeenteblad
  12 feb 2020Zondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, in het centrum van Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, in het centrum Nistelrode, 5388 GM Nistelrode.Gemeenteblad
  12 feb 2020Besluit verdagen beslistermijn WABO Gouverneursweg 6c, 5473 VB te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Verleende omgevingsvergunning Nobisweg 11, 5473 RD te Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning voor het organiseren van een rommelmarkt, De Misse 4, 5384 BZ Heesch.Gemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Het Geerke 9, 5473 RW Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Meerstraat 69, 5473 VX Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Vorstenbosseweg 11, 5473 NG Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning Retselseweg 10, 5473 HC Heeswijk-DintherGemeenteblad
  12 feb 2020RECTIFICATIE: Besluit intrekken omgevingsvergunning Hondstraat 7, 5476 KT VorstenboschGemeenteblad

  U kunt zich aanmelden voor de attenderingsservice berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt  van de gemeente, provincie en waterschappen.