Subsidies

 • Subsidies voor niet-professionele instellingen

  Vrijwilligersorganisaties, ofwel onze lokale verenigingen kunnen een subsidie aanvragen

 • Subsidies voor natuur en landschap

  Subsidies voor natuur en landschap in het buitengebied, ErvenPlus, biodiversiteit op Brabantse erven

 • VABimpuls

  Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor is de VABimpuls (vrijkomende agrarische bebouwing) in het leven geroepen.

 • Subsidie klimaatbestendige maatregelen

  Als u samen met anderen zorgt voor een blijvende verbetering van water én groen in uw buurt, kunt u subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton.