Subsidies

 • Subsidies voor niet-professionele instellingen

  Vrijwilligersorganisaties, ofwel onze lokale verenigingen kunnen een subsidie aanvragen

 • Subsidies voor natuur en landschap

  Subsidies voor natuur en landschap in het buitengebied, ErvenPlus, biodiversiteit op Brabantse erven

 • VABimpuls

  Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor is de VABimpuls (vrijkomende agrarische bebouwing) in het leven geroepen.

 • Regeling stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven

  Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor Stimuleringsgeld.

 • Subsidies voor professionele instellingen

  Professionele instellingen kunnen een subsidie aanvragen. Structurele aanvragen moeten voor 1 februari vooraf aan het subsidiejaar worden ingediend

 • Subsidie internationale samenwerking

  De gemeente Bernheze stelt budget beschikbaar voor organisaties die investeren in internationale samenwerkingsprojecten.

 • Operatie Steenbreek

  De gemeente Bernheze is aangesloten bij Operatie Steenbreek. We willen graag iedereen enthousiast maken om de eigen tuin en buurt groener te maken. We organiseren acties en stellen geld ter beschikking voor groene maatregelen.