Subsidies

  • Subsidies voor niet-professionele instellingen

    Vrijwilligersorganisaties, ofwel onze lokale verenigingen kunnen een subsidie aanvragen

  • Subsidies voor professionele instellingen

    Professionele instellingen kunnen een subsidie aanvragen. Structurele aanvragen moeten voor 1 februari vooraf aan het subsidiejaar worden ingediend

  • Energiebespaarlening

    De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

  • Subsidies voor natuur en landschap

    Subsidies voor natuur en landschap in het buitengebied, ErvenPlus, biodiversiteit op Brabantse erven

  • Subsidie internationale samenwerking

    De gemeente Bernheze stelt budget beschikbaar voor organisaties die investeren in internationale samenwerkingsprojecten.

  • VABimpuls

    Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor is de VABimpuls (vrijkomende agrarische bebouwing) in het leven geroepen.

  • Operatie Steenbreek

    De gemeente Bernheze is aangesloten bij Operatie Steenbreek. We willen graag iedereen enthousiast maken om de eigen tuin en buurt groener te maken. We organiseren acties en stellen geld ter beschikking voor groene maatregelen.

  • Regeling stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven

    Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor Stimuleringsgeld.

  • Stimuleringslening energiebesparing sportaccommodaties

    Met de stimuleringslening sportaccommodaties kunnen sportverenigingen op een goedkope manier energiebesparende maatregelen treffen in en aan hun sportaccommodatie.

  • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

    Het kabinet heeft 180 miljoen euro gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Deze saneringsregeling is vooral opgezet om belangrijke geurknelpunten op te lossen in gebieden met veel vee (‘veedichte gebieden’).