Subsidie voor groen dak of afkoppelen hemelwater 

Een groen dak, een regenton of een wadi met mooie planten. Een mooi groen uitzicht helpt u niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt als afgelopen jaar. Dit jaar wordt de aanleg van een groen dak en/ of het afkoppelen van hemelwater nóg aantrekkelijker met een speciale bijdrage van het Waterschap Aa en Maas. Woont u in een van de samenwerkende AS50 gemeenten? Waar wacht u nog op? De tijd is nu, want deze gemeenten verdubbelen het subsidiebedrag van waterschap Aa en Maas (tot een bedrag van maximaal € 5000,-).

Vraag subsidie aan

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

 1. het aanleggen van een groen dak. Ga daarvoor naar de website van AAenMaas.
 2. het afkoppelen van het regenwater van uw dak
  • door het plaatsen van een regenton
  • door het aanleggen van een wadi (verlaagd gedeelte van de tuin waar regenwater naartoe stroomt)
  • door het plaatsen van infiltratiekratten (ondergrondse opslagruimte voor regenwater)
 3. Aanleg van een insectenhotel, poel, houtwal of ander landschapselement. Met deze initiatieven draagt u namelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid in dieren en planten. Ga daarvoor naar de website van AAenMaas

Afkoppelen betekent dat regenwater niet meer via een regenpijp of putje naar het riool gaat. In plaats daarvan wordt het opgevangen voor hergebruik of kan het in de bodem van uw tuin wegzakken. Als u een wadi gaat maken of infiltratiekratten gaat plaatsen, bekijk dan vooraf of de bodem daarvoor geschikt is. Het beste kunt u hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

De voorwaarden om subsidie te krijgen

 • U vraagt subsidie aan voordat u begint met de werkzaamheden.
 • Het project vindt plaats in stedelijk gebied, zoals een dorpskern of stad. Op deze kaart is met de rode kleur aangegeven wat er onder stedelijk gebied valt.
 • De maatregelen zorgen voor een langdurige verbetering. U kunt deze dus niet zomaar ongedaan maken.
 • U hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijgt u geen subsidie. Wel kunt u kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2. De leverancier vertelt u hier meer over.
 • U mag de subsidie voor klimaatbestendige maatregelen niet combineren met de provinciale subsidieregelingen ‘Buurtnatuur en waterfonds’ of 'Schoolpleinen van de toekomst'

U kunt een subsidie aanvragen voor uw woning, voor het pand van uw bedrijf of vereniging. Woningcorporaties kunnen ook een subsidieaanvraag indienen. In de subsidieregeling leest u meer over de voorwaarden.

Het subsidiebedrag

Ga voor de verdeling, berekening en hoogte van de subsidie naar de Subsidieregeling Klimaat op de website van Overheid. Hierin staan ook de voorwaarden, verplichtingen en weigeringsgronden vermeld.

In alle gevallen is het maximum bedrag dat u per maatregel ontvangt € 5.000,-.

U heeft een subsidie aangevraagd en dan?

 • Het waterschap bekijkt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken krijgt u bericht.
 • Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan hoort u welk bedrag je (achteraf) ontvangt. U hebt nu 6 maanden de tijd voor het realiseren van de maatregel.
 • Zodra u klaar bent, stuurt u ons foto’s van de werkzaamheden, foto’s van het resultaat, de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden uitgevoerd heeft en een bewijs van betaling (kopie van je bankafschrift).
 • Is alles in orde? Dan maakt waterschap Aa en Maas het subsidiebedrag naar u over.

U kunt uw aanvraag volgen door in te loggen op het e-loket van waterschap Aa en Maas

Voordelen

Voordelen groen dak

 • heerlijk warm in de winter en koel in de zomer
 • lager energieverbruik en dus lagere kosten
 • geluidsisolerend
 • je dakbeschot gaat langer mee
 • ziet er mooi uit

Voordelen hemelwater afkoppelen

 • minder wateroverlast bij hoosbuien
 • water gaat rechtstreeks de grond in. Dat vinden je planten fijn
 • scheelt kosten voor waterzuivering.

Vraag subsidie aan