Subsidie klimaatbestendige maatregelen

Als u samen met anderen zorgt voor een blijvende verbetering van water én groen in uw buurt, kunt u subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton zijn enkele voorbeelden van zulke maatregelen. 

Voorwaarden om subsidie te krijgen

U heeft recht op de subsidie als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • De maatregelen zorgen voor een blijvende verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er zijn minimaal twee partijen die (aantoonbaar) financieel bijdragen aan het project. Let op: deze laatste voorwaarde geldt niet als u woont in Oss, Meijerijstad, Uden, Bernheze, Landerd of Boekel.

Meer informatie en aanvragen: www.aaenmaas.nl