Meldingen en klachten

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte

 • Melding datalek

  Heeft u een datalek ontdekt binnen onze systemen, meld het dan via de melding datalek.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

 • Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Te late beslissing van de gemeente

  De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente?

 • Klachten over medewerker of bestuurder

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u online een klacht indienen. U kunt ook een brief schrijven of bellen