Meldingen en klachten

 • Discriminatie

  In Bernheze is geen plaats voor racisme en discriminatie op grond van huidskleur, godsdienst, handicap, gender of seksuele gerichtheid. Iedereen is gelijkwaardig.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

 • Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente?

 • Meldpunt Fouten Overheidsregistraties

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Staat er een fout in een registratie? Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan helpen