Meldingen en klachten

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte

 • Melding criminaliteit

  Ziet u iets wat niet deugt of wat lijkt op crimineel gedrag? Een drugsdeal bijvoorbeeld tussen twee auto's op een parkeerplaats of een woning waar officieel niemand woont, maar waar toch vaak mensen in en uit lopen? Aarzel niet, maar meld het ons.

 • Melding datalek

  Heeft u een datalek ontdekt binnen onze systemen, meld het dan via de melding datalek.

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

 • Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Te late beslissing van de gemeente

  De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente?

 • Klachten over medewerker of bestuurder

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u online een klacht indienen. U kunt ook een brief schrijven of bellen