Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Te late beslissing van de gemeente

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom).

U moet de gemeente als eerste in gebreke stellen. U kunt daarvoor een brief schrijven waarin het volgende moet staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrijft
  • uw handtekening
  • uw IBAN bankrekeningnummer
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag of het bezwaar waarvan u vindt dat de gemeente er te laat op heeft beslist

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Bernheze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente twee weken de tijd om een beslissing te nemen.