Te late beslissing van de gemeente

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom).

U moet de gemeente als eerste in gebreke stellen. U kunt daarvoor een brief schrijven waarin het volgende moet staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrijft
  • uw handtekening
  • uw IBAN bankrekeningnummer
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag of het bezwaar waarvan u vindt dat de gemeente er te laat op heeft beslist

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Bernheze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente twee weken de tijd om een beslissing te nemen.