WOZ-waarde en taxatieverslag

WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde stellen we elk jaar vast. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Taxatieverslag

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald. Taxatieverslagen kunt u aanvragen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).