WOZ-waarde en taxatieverslag

  WOZ-waarde

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde stellen we elk jaar vast. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

  Taxatieverslag

  Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Hierin leggen we uit uit hoe we de waarde hebben bepaald.

  Nieuwe WOZ-waarde voor uw woning

  We hebben de WOZ-waardes van de woningen in Bernheze nog niet vastgesteld. Uw WOZ-beschikking en de daarbij horende aanslag OZB eigenaar woningen en Rioolheffing eigenaar woningen krijgt u daarom later dan gebruikelijk. Dat geldt ook voor het bijbehorende taxatieverslag. Via onze website en de gemeentepagina in de MooiBernhezeKrant informeren we u over het moment waarop we uw beschikking gaan sturen en het taxatieverslag beschikbaar komt. U kunt wel de taxatieverslagen van voorgaande jaren inzien.

  WOZ-beschikking voor huurders

  Huurders krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking. Deze beschikking staat als aparte regel op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde is voor hen van belang omdat die van invloed is op de jaarlijkse huurverhoging. Uw WOZ-beschikking ontvangt u dit jaar niet in februari, maar op een later tijdstip. Dat komt omdat we de WOZ-waardes voor de woningen in Bernheze nog niet hebben vastgesteld. Via onze website en de gemeentepagina in de MooiBernhezeKrant informeren we u over het moment waarop we uw beschikking gaan sturen.

  Taxatieverslag voor woningen

  Taxatieverslag opvragen voor woningen via het WOZ-loket. U heeft hier uw burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en het nummer van het aanslagbiljet voor nodig.

  Taxatieverslag voor bedrijven

  Taxatieverslag opvragen voor niet-woningen via eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u geen eHerkenning, dan kunt u een taxatieverslag voor niet-woningen aanvragen door te mailen aan kcc@bernheze.org. We hebben dan de volgende gegevens nodig: straatnaam, huisnummer (+ huisnummertoevoeging), postcode, woonplaats, telefoonnummer.

  Niet eens met de WOZ-beschikking?

  Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking die u heeft ontvangen, kunt u het reactieformulier WOZ-beschikking invullen. Dit formulier is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u bezwaar hoeft in te dienen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller een reactie krijgt. Na ontvangst van dit formulier neemt een taxateur binnen de bezwarentermijn telefonisch contact met u op om uw punten te bespreken en tot een oplossing te komen. Eventueel kan dan een bezoek ter plaatse worden ingepland. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, dan heeft u nog altijd de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking.