Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen, het grondwater te beheren en het hemelwater af te voeren.

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Kosten

De rioolheffing wordt uitsluitend opgelegd aan eigenaren van onroerende zaken. Het tarief voor alle onroerende zaken (zoals woningen en bedrijven) bedraagt voor het belastingjaar 2018 0,0596% van de WOZ-waarde.

Betalen

  • Bezwaar: Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie: Niet eens met de aanslag.
  • Kwijtschelding: Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Meer informatie: Moeite met betalen.
  • Automatische incasso: U kunt de belasting automatisch van uw rekening laten afschrijven. Meer informatie: Automatische incasso.
  • Verhuizing: Gaat uw bedrijf verhuizen uit Bernheze? Wanneer u een eigendom heeft gekocht of verkocht, is het gebruikelijk dat bij de notaris het eigenarendeel tussen u en de andere partij verrekent. U hoeft BSOB hierover niet te informeren. Het gebruikersdeel stopt automatisch op het moment dat u geen gebruiker meer bent.