Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of hemelwater. De gemeente gebruikt de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen, het grondwater te beheren en het hemelwater af te voeren.

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Prijs

De rioolheffing wordt uitsluitend opgelegd aan eigenaren van onroerende zaken. Het tarief voor alle onroerende zaken (zoals woningen en bedrijven) bedraagt voor het belastingjaar 2020 0,0534% van de WOZ-waarde.

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding of automatische incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).