Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Prijs

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

De tarieven voor 2024 zijn:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0842%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,3092%
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2600%

De tarieven voor 2023 waren:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0847%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,3052 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2456%

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Voor informatie over bezwaar indienen, kwijtschelding of automatische incasso bezoekt u de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).