Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Prijs

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2020:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1144 %
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2865 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2257%

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Voor informatie over bezwaar indienen, kwijtschelding of automatische incasso bezoekt u de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).