Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2018:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1301 %
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2769 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2185 %

Betalen

  • Bezwaar: Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie: Niet eens met de aanslag.
  • Kwijtschelding: Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Meer informatie: Moeite met betalen.
  • Automatische incasso: U kunt de belasting automatisch van uw rekening laten afschrijven. Meer informatie: Automatische incasso.
  • Verhuizing: gaat u verhuizen uit Bernheze? Wanneer u een eigendom heeft gekocht of verkocht, is het gebruikelijk dat bij de notaris de onroerende zaakbelasting tussen u en de andere partij wordt verrekend. U hoeft BSOB hierover niet te informeren.