Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2018:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1301 %
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2769 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2185 %

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Voor informatie over bezwaar indienen, kwijtschelding of automatische incasso bezoekt u de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).