Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Prijs

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2022:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0991 %
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2992 %
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,2353%

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Voor informatie over bezwaar indienen, kwijtschelding of automatische incasso bezoekt u de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).