Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de schone taak bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. Van dit geld haalt de gemeente het huishoudelijk afval op en wordt de verwerking van het afval betaald.

Hoe betaalt u de heffing?

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van de BSOB ( Belastingsamenwerking Oost-Brabant).

Prijs

Het vaste bedrag is in 2023 € 145,00 per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt, is afhankelijk van het aantal keren dat u de containers aanbiedt. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer per lediging en kilo, maar alleen nog per lediging. Per lediging van een 240 liter container betaalt u € 16,00 (zie tabel hieronder).

Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 bevat naast het vaste bedrag van € 145,00 ook nog de afrekening van het aantal ledigingen over 2022. In 2023 is er een eenmalige teruggave van € 20,00

Prijs per lediging
  2023
GFT ledigingstarief € 1,00
Restafval ledigingstarief  € 16,00
Groenafval tarief groendepot per m3 gratis

Heeft u nog een gft container van 140 liter? Deze kunt omruilen voor een gft-container van 240 liter.

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding en automatisch incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). 

Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

Heeft u om medische redenen veel extra afval, vraag dan met het aanvraagformulier (PDF, 60.7 kB) een korting op uw afvalstoffenheffing aan of bel voor informatie met ons Klantcontactcentrum, telefoon 0412-45 88 88.