Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van de BSOB.

Kosten

Het bedrag dat u betaalt om het afval op te laten halen bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag is in 2018 € 93,- per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt (Diftar), is afhankelijk van het aantal keren en de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018 bevat het aantal kilo's en ledigingen over 2017. De kilogramprijs is voor 2017 € 0,10 en het ledigingtarief is € 2,00.

Prijs per lediging en kiloprijs afval
  2017 2018
GFT ledigingstarief €0,80 gratis
GFT kilogramtarief €0,10 gratis
Restafval ledigingtarief €2,00 €2,40
Restafval kilogramtarief €0,24 €0,28
Groenafval tarief groendepot per m3 €1,50 gratis

Het aanbrengen van sloten op een container kost € 22,55 per container

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding en automatisch incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).