Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de schone taak bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. Van dit geld haalt de gemeente het huishoudelijk afval op en wordt de verwerking van het afval betaald.

Hoe betaalt u de heffing?

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van de BSOB ( Belastingsamenwerking Oost-Brabant).

Prijs

Het vaste bedrag is in 2024 € 159,00 (in 2023 was dit € 145,00) per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt, is afhankelijk van het aantal keren dat u de containers aanbiedt. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer per lediging en kilo, maar alleen nog per lediging. Per lediging van een 240 liter container betaalt u € 19,50 (zie tabel hieronder).

Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2024 bevat naast het vaste bedrag van € 159,00 ook nog de afrekening van het aantal ledigingen over 2023. In 2024 is er een eenmalige teruggave van € 20,00

Prijs per lediging
Soort 2023 2024
GFT ledigingstarief € 1,00 € 1,50
Restafval ledigingstarief  € 16,00 € 19,50
Groenafval tarief groendepot per m3 gratis gratis

Heeft u nog een gft container van 140 liter? Deze kunt omruilen voor een gft-container van 240 liter.

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding en automatisch incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).

Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

Heeft u om medische redenen veel extra afval? Vraag dan met het aanvraagformulier korting afvalstoffenheffing bij medisch afval (PDF, 42.2 kB) aan. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum via telefoon 0412 - 45 88 88 of stuur een e-mail naar wegwijzer@bernheze.org.