Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Kosten

Het bedrag dat u betaalt om het afval op te laten halen bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag is € 90,- per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt (Diftar), is afhankelijk van het aantal keren en de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 bevat het aantal kilo's en ledigingen over 2016. De kilogramprijs is voor 2016 € 0,20 en het ledigingtarief is € 1,60.

Prijs per lediging en kiloprijs afval
  2016 2017
GFT ledigingtarief €1,60 €0,80
GFT kilogramtarief €0,20 €0,10
Restafval ledigingtarief €1,60 €2,00
Restafval kilogramtarief €0,20 €0,24
Groenafval tarief groendepot per m3 €2,85 €1,50

Het aanbrengen van sloten op een container bedraagt € 22,30 per container.

Betalen

  • Bezwaar: Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen. Meer informatie: Niet eens met de aanslag.
  • Kwijtschelding: Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Meer informatie: Moeite met betalen.
  • Automatische incasso: U kunt de belasting automatisch van uw rekening laten afschrijven. Meer informatie: Automatische incasso.
  • Verhuizing: Gaat u verhuizen uit Bernheze? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Bernheze woont automatisch terug.