Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van de BSOB.

Prijs

Het bedrag dat u betaalt om het afval op te laten halen bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag is in 2020 € 130,- per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt, is afhankelijk van het aantal keren en de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 bevat het aantal kilo's en ledigingen over 2019. De kilogramprijs is voor 2019 € 0,32 en het ledigingtarief is € 2,45.

Prijs per lediging en kiloprijs afval
  2019 2020
GFT ledigingstarief gratis gratis
GFT kilogramtarief gratis gratis
Restafval ledigingstarief € 2,45 € 2,75
Restafval kilogramtarief € 0,32 € 0,35
Groenafval tarief groendepot per m3 gratis gratis

Het aanbrengen van sloten op een container kost € 23,55 per container. Het omruilen van een gft-container van 140 liter voor één van 240 liter kost € 62,68.

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding en automatisch incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). 

Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

Heeft u om medische redenen veel extra afval, vraag dan met het aanvraagformulier (PDF, 58.9 kB) een korting op uw afvalstoffenheffing aan of bel voor informatie met ons Klantcontactcentrum, telefoon 0412-45 88 88.