Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen in Bernheze afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari van de BSOB.

Prijs

Het bedrag dat u betaalt om het afval op te laten halen bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag is in 2020 € 130,- per huishouden per jaar. Het variabele bedrag dat erbij komt, is afhankelijk van het aantal keren en de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 bevat het aantal kilo's en ledigingen over 2019. De kilogramprijs is voor 2019 € 0,32 en het ledigingtarief is € 2,45.

Prijs per lediging en kiloprijs afval
  2019 2020
GFT ledigingstarief gratis gratis
GFT kilogramtarief gratis gratis
Restafval ledigingstarief € 2,45 € 2,75
Restafval kilogramtarief € 0,32 € 0,35
Groenafval tarief groendepot per m3 gratis gratis

Het aanbrengen van sloten op een container kost € 23,55 per container. Het omruilen van een gft-container van 140 liter voor één van 240 liter kost € 62,68.

Bezwaar, kwijtschelding, automatische incasso

Informatie over bezwaar maken, kwijtschelding en automatisch incasso vindt u op de website van BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). 

Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

Heeft u om medische redenen veel extra afval, vraag dan met het aanvraagformulier (PDF, 58.9 kB) een korting op uw afvalstoffenheffing aan of bel voor informatie met ons Klantcontactcentrum, telefoon 0412-45 88 88.