Sport, cultuur en recreatie

 • Sportvelden en gymzalen

  Gymzaal huren

 • Weekmarkten

 • Archeologie

  De gemeente Bernheze is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder de grond, het zogenoemd bodemarchief

 • Kunstwerken

  Kunstwerken in Bernheze en adviescommissie beeldende kunst

 • Toeristische bewegwijzering

  Toeristische en recreatieve organisaties in Bernheze kunnen in aanmerking komen voor verwijsborden, voorzien van een naam en pictogram

 • De Wildhorst

  Een verkennend onderzoek laat zien dat een combinatie van wonen, recreatie en natuur de meeste kansen biedt voor de Wildhorst.

 • Sjors sportief & Sjors creatief

  Met Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basisschoolleerlingen vrijblijvend ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij ze past.