De Wildhorst

Begin 2023 heeft de gemeente een intentieovereenkomst ondertekend met Zeelenberg Architectuur en Ontwikkeling. Zeelenberg is een bureau dat zich richt op de herontwikkeling van recreatieparken. In deze zogenoemde intentiefase wordt onderzocht hoe en op welke manier de Wildhorst toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Toekomstschets

Al eerder (2021) stelde de gemeenteraad de “Toekomstvisie de Wildhorst vast”. In deze toekomstvisie werd uitgegaan van een herontwikkeling waarbij recreatie, wonen en werken als mogelijk toekomstige functies werden genoemd. In de Toekomstvisie werd ervan uitgegaan dat een herontwikkeling met alleen recreatie niet mogelijk zou zijn.

Veranderend inzicht

De coronapandemie heeft voor nieuwe inzichten gezorgd over de manier waarop mensen hun vrije tijd doorbrengen. Tijdens de pandemie is een tendens ontstaan dat recreanten veel meer kiezen voor recreatie in eigen land en kiezen voor recreatieparken waar grootschaligheid en veel voorzieningen niet als belangrijk worden gezien. Het zijn juist de kleinere parken in de natuur waar veel vraag naar is. Ook de grotere aanbieders zoals Landal en Roompot onderschrijven deze tendens. De Wildhorst zou volgens deze nieuwe inzichten een recreatiepark kunnen worden dat aan deze criteria voldoet.

Zorgvuldig omgaan met belanghebbenden

Op de Wildhorst zijn verschillende groepen en individuen aanwezig. Bekend is dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest en dat er personen wonen die op dit moment geen ander woonadres hebben. Daarnaast zijn er ook nog “gewone” recreanten. Op het moment dat er daadwerkelijk gewerkt zal worden aan een transformatie dan zal zorgvuldig omgegaan moeten worden met de belangen van deze groepen.

Hoe zien de vervolgstappen eruit?

We verwachten dat halverwege 2024 meer duidelijkheid zal komen wat de intentiefase met Zeelenberg heeft opgeleverd en welke vervolgstappen er genomen worden. We zullen daar in eerste instantie met belanghebbenden over communiceren en daarna voor een breder publiek

Vragen

Vragen over de herontwikkeling van De Wildhorst kunt u mailen naar wildhorst@bernheze.org.