De Wildhorst

De gemeente Bernheze wil van de Wildhorst weer een aantrekkelijk gebied maken. Om te ontdekken wat de mogelijkheden van het gebied zijn, is in 2019 een verkennend onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat een herontwikkeling met een combinatie van recreatie, wonen en natuur de meeste kansen biedt.

De gemeenteraad stelde deze toekomstverkenning vast in maart 2020 en onderschreef daarmee de conclusies van de verkenning en ook de handelingsperspectieven die we hanteren om tot de herontwikkeling te komen.

Samen werken aan een toekomstschets

De eerstvolgende fase is het opstellen van een toekomstschets. De toekomstschets biedt inzicht of en hoe een complete herontwikkeling (transformatie) van De Wildhorst haalbaar is. Het uitgangspunt hierbij is gedeeld gebruik van het gebied voor wonen, recreatie en natuur. De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om de toekomstschets samen te maken met gebiedspartners, zoals erfpachters en ondernemers. Ook worden chaleteigenaren, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. We werken aan een plan van aanpak waarin staat hoe en wanneer we belanghebbenden gaan betrekken.

Vragen over toekomst Wildhorst

Waarom moet de Wildhorst veranderen?

De Wildhorst is niet meer aantrekkelijk voor vakantiegangers. Een groot deel van de chalets en caravans wordt oneigenlijk gebruikt, zoals voor huisvesting van arbeidsmigranten en overige permanente bewoning. De verwachting is dat het park de komende jaren achteruit zal gaan wanneer er niets wordt gedaan. Dat vinden zowel de gemeente als belanghebbenden in en rond het park onwenselijk.

Waarom kan De Wildhorst geen recreatiepark blijven?

In de huidige opzet is De Wildhorst niet meer aantrekkelijk voor de hedendaagse recreant. Er zijn forse investeringen nodig om van De Wildhorst een vakantiepark van nu te maken. Uit de toekomstverkenning is gebleken dat marktpartijen geen markt zien voor een grootschalig park op de Wildhorst. De locatie en omgeving worden weliswaar als toeristisch gezien, maar in de omgeving en in de provincie zijn betere locaties voor een vergelijkbaar park. Onderscheidende belevingswaarde ontbreekt.

Meer weten?

Vragen

Vragen over de herontwikkeling van De Wildhorst kunt u mailen naar wildhorst@bernheze.org.