De Wildhorst

De gemeente Bernheze wil van de Wildhorst weer een aantrekkelijk gebied maken. Om te ontdekken wat daarvoor nodig is en wat de toekomstmogelijkheden van het gebied zijn, is in 2019 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Uit de verkenning bleek dat een combinatie van wonen, recreatie en natuur de meeste kansen biedt.
In maart 2020 stemde de gemeenteraad in met de conclusies uit het verkennend onderzoek en de vervolgaanpak.

Toekomstschets

Van maart 2020 tot voorjaar 2021 is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van de Wildhorst. Er is een globaal toekomstbeeld gemaakt dat nog verdere uitwerking nodig heeft. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen over het toekomstbeeld en het vervolgtraject.

Partnerselectie

Voor de volgende fase van het project gaat de gemeente Bernheze een gebiedsontwikkelaar selecteren met marktkennis van (complexe) gebiedsontwikkelingen. In de periode tot medio 2022 wordt een procedure voorbereid en doorlopen voor de selectie van de gebiedsontwikkelaar.

Na de selectie gaat de gebiedsontwikkelaar samen met de gemeente de mogelijkheden voor de herontwikkeling van de Wildhorst meer in detail onderzoeken.

Vragen over toekomst Wildhorst

Waarom moet de Wildhorst veranderen?

De Wildhorst is niet meer aantrekkelijk voor vakantiegangers. Een groot deel van de chalets en caravans wordt oneigenlijk gebruikt, zoals voor huisvesting van arbeidsmigranten en overige permanente bewoning. De verwachting is dat het park de komende jaren achteruit zal gaan wanneer er niets wordt gedaan. Dat vinden zowel de gemeente als belanghebbenden in en rond het park onwenselijk.

Waarom kan De Wildhorst geen recreatiepark blijven?

In de huidige opzet is De Wildhorst niet meer aantrekkelijk voor de hedendaagse recreant. Er zijn forse investeringen nodig om van De Wildhorst een vakantiepark van nu te maken. Uit de toekomstverkenning is gebleken dat marktpartijen geen markt zien voor een grootschalig park op de Wildhorst. De locatie en omgeving worden weliswaar als toeristisch gezien, maar in de omgeving en in de provincie zijn betere locaties voor een vergelijkbaar park. Onderscheidende belevingswaarde ontbreekt.

Hoe lang gaat een herontwikkeling van de Wildhorst duren?

Eerst wordt bekeken of een herontwikkeling of transformatie haalbaar is en hoe dit eruit kan zien. Daarvoor moet de haalbaarheidsstudie verder uitgediept worden samen met de gebiedsontwikkelaar. We verwachten dat de selectieprocedure voor deze marktpartij na de zomer van 2022 afgerond is waarna de gebiedsontwikkelaar samen met de gemeente aan de slag kan met een ontwikkelplan. We werken dan toe naar een transformatiebesluit door de gemeenteraad in de loop van 2023.

Meer weten?

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken bespreekt de voorstellen voor het vervolg op 23 juni en de gemeenteraad neemt hierover op 8 juli een besluit. De vergaderstukken van de commissie en de raad vind je hier:

Bekijk hier de tussentijdse resultaten van verdiepende haalbaarheidsstudie voorjaar 2021 (PDF, 56.8 MB).

Vragen

Vragen over de herontwikkeling van De Wildhorst kunt u mailen naar wildhorst@bernheze.org.