Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

De Wildhorst

De gemeente Bernheze wil van de Wildhorst in de toekomst weer een aantrekkelijk gebied maken. Om te onderzoeken wat daarvoor nodig is en wat de toekomstmogelijkheden van het gebied zijn, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat een combinatie van wonen, recreatie en natuur de meeste kansen biedt. Geen van deze drie functies kan namelijk alleen daarvoor zorgen.

Het verkennend onderzoek geeft ook aanbevelingen wat er moet gebeuren om tot een goede vervolgaanpak te komen. Aan de gemeenteraad vragen we op 12 maart 2020 om in te stemmen met het verkennend onderzoek en de vervolgaanpak.

Vervolg

Na instemming van de gemeenteraad, bekijken we wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het gebied en wie wil investeren in een toekomstplan. Samen kijken we naar concrete oplossingen, hoe we die oplossingen tot ontwikkeling kunnen brengen en wat haalbaar is. Hier werken we tot de zomer aan. Daarna weten we of we daadwerkelijk aan de slag kunnen en hoe we dit aanpakken. De gemeenteraad neemt over die ontwikkeling, ook wel “transformatie” genoemd, een apart besluit. De herontwikkeling van de Wildhorst zal daarna in fases verlopen en enkele jaren duren.

Nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling

Deze vorm van gezamenlijke gebiedsontwikkeling is nieuw voor Bernheze. In Nederland zijn er al wel verschillende voorbeelden van stedelijke herontwikkelingen die op deze manier succesvol zijn aangepakt.

Meer weten?