Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Paspoort

  Informatie over het aanvragen van een paspoort, tweede paspoort, vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort of een zakenpaspoort.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk in het gemeentehuis of online aan.

 • Gezondheidsverklaring

  Soms heeft u bij de aanvraag van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring van het CBR nodig. Het kan zijn dat u een medische keuring moet ondergaan.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Bernheze woont? Vraag dan een uittreksel BRP aan.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland.

 • Legalisatie handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis.

 • Nederlander worden/naturalisatie

  Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Bernheze ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

 • Identiteitskaart

  Een ID-kaart (identiteitskaart) vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig.

 • Reisdocumenten laten bezorgen

  U kunt uw reisdocument (identiteitskaart of paspoort) laten bezorgen in heel Nederland. Dit kan ook op zaterdag en 's avonds.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs of uittreksel nodig van bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen bij de gemeente

 • Reizen met kinderen en grenscontroles

  Reist u alleen met uw minderjarige kind(eren) naar het buitenland? Dan hebt u een bewijs nodig dat de andere ouder met ouderlijk gezag toestemming geeft

 • Registreren buitenlands document

  Heeft u een document dat u wilt inleveren voor registratie in de BRP? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.