Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig en kost € 73,23.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig en kost € 40,65.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Kosten € 13,80.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen bij de gemeente

 • Reizen met kinderen en grenscontroles

  Reist u alleen met uw minderjarige kinderen naar het buitenland? Dan hebt u een bewijs nodig dat de andere ouder met ouderlijk gezag daar toestemming voor geeft

 • Identiteitskaart

  Een ID-kaart (identiteitskaart) vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig en kost € 58,31.

 • Gezondheidsverklaring

  In een aantal gevallen heeft u bij de aanvraag van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring van het CBR nodig. Soms moet u een medische keuring ondergaan.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Bernheze woont? Vraag dan een uittreksel BRP aan. Kosten online € 10,90 en balie € 15,00.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland.

 • Legalisatie handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis. Kosten € 15,00.

 • Nederlander worden/naturalisatie

  Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Bernheze ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen.