Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig en kost 66,70.

 • Identiteitskaart

  Een ID-kaart (identiteitskaart) vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig en kost € 52,20.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een rijbewijs is meestal 10 jaar geldig en kost € 39,75.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Kosten € 13,40.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Bernheze woont? Vraag dan een uittreksel BRP aan. Kosten online € 10,75 en balie €14,80.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen bij de gemeente

 • Legalisatie handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het gemeentehuis. Kosten € 14,80.

 • Reizen met kinderen en grenscontroles

  Reist u alleen met uw minderjarige kinderen naar het buitenland? Dan hebt u een bewijs nodig dat de andere ouder met ouderlijk gezag daar toestemming voor geeft