Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Een bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland.

Bewijs van in leven nodig voor pensioenfonds: gratis

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. U kunt een gratis bewijs van in leven zijn niet via het webformulier aanvragen. Dat komt omdat u de brief van de instantie die hierom vraagt bij de gemeente moet laten zien. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt het bewijs van in leven zijn direct meenemen.

U kunt een bewijs van in leven zijn:

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u.
  • Iemand die u gemachtigd heeft

Machtiging

Wilt u een bewijs van in leven zijn aanvragen voor iemand anders, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier  (PDF, 67.3 kB) invullen en ondertekenen.

Prijs

Online €10,50

Balie €14,80

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs  
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering voor uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. U krijgt het bewijs van in leven zijn dan gratis.