Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Bernheze woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en waar nodig andere gegevens. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven bij een woningstichting of als u uw auto wilt overschrijven.

Uittreksel BRP Aanvragen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Voor wie kunt u het aanvragen?

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • Iemand die u gemachtigd heeft

Machtiging

Wilt u een uittreksel aanvragen voor iemand anders? Dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet een machtigingsformulier invullen en ondertekenen.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

U ontvangt het uittreksel via post

Na het indienen van een digitale aanvraag duurt het ongeveer vijf werkdagen tot u het uittreksel per post ontvangt. Hebt u het uittreksel meteen nodig? Maak dan een afspraak aan de balie op het gemeentehuis.

Prijs

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost € 16,80.

Aanvraag uittreksel BRP door bedrijven

Bent u een bedrijf, zoals advocaat of notaris, dan hebt u soms uittreksels nodig van uw cliënt. U kunt deze direct online aanvragen.
Voor een aanvraag heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Net als de achternaam (zonder voorvoegsel), geboortedatum en het burgerservicenummer van uw cliënt.

Uittreksel BRP aanvragen door bedrijven