Attestatie de vita

De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland. Deze is ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Regelen attestatie de vita

U kunt een attestatie de vita aanvragen op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U kunt de attestatie de vita direct meenemen.

Afspraak maken

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak in het gemeentehuis.

Prijs

€ 15,70

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs   
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.