Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Regelen attestatie de vita

U kunt een attestatie de vita aanvragen op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U kunt de attestatie de vita direct meenemen.

Afspraak maken

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind meekomen naar de afspraak in het gemeentehuis.

Prijs

€ 16,80

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Brief van de instantie die hierom vraagt