Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan digitaal of op afspraak in het gemeentehuis. 

Digitaal aanvragen

U kunt online bij de gemeente een VOG aanvragen. U logt in met DigiD en betaalt tijdens de aanvraag.

Aanleveren

Online Aanvragen

Persoonlijk aanvragen

Voor het persoonlijk aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet u een afspraak maken. De kosten voor een Verklaring omtrent gedrag zijn € 41,35. Dit zijn de kosten wanneer je een VOG aan de balie aanvraagt.

Afspraak maken

Meenemen

  • Het Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen, volledig ingevuld door uzelf en de werkgever/organisatie
  • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een VOG aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Iemand anders

Als u voor iemand anders dan uzelf genoemd een VOG op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het VOG aanvraagt, moet het machtigingsformulier algemeen (PDF, 67.3 kB) invullen en ondertekenen.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.