Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

Aanvragen VOG

Online aanvraag

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag online is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is. Een digitale VOG-aanvraag kost € 33,85.

Aanvraag op afspraak bij de gemeente

Wilt u de VOG aanvragen bij de gemeente, maak dan een afspraak.

Afspraak maken

Prijs

€  41,35

U kunt hiervoor op het gemeentehuis pinnen.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een VOG aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Iemand anders

Als u voor iemand anders dan uzelf genoemd een VOG op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het VOG aanvraagt, moet het machtigingsformulier algemeen (PDF, 67.3 kB) invullen en ondertekenen.

Meenemen

Bij de aanvraag voor iemand anders moet u daarnaast het volgende meenemen:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de persoon voor wie u het VOG aanvraagt
  • Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.