Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Van enkele belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Bernheze dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Bernheze hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Bernheze, maar is uw kind in het ziekenhuis in Uden geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Uden.

Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Uittreksel burgerlijke stand aanvragen (€ 13,80)
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier algemeen (PDF, 67.3 kB) invullen en ondertekenen.

Prijs

€ 13,80

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Indien u het uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvraagt, geef dan aan dat het om een meertalig uittreksel gaat.