Uittreksel Burgerlijke Stand

Van enkele belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

De akte blijft in de gemeente waar hij is opgemaakt. U kunt in Bernheze dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Bernheze (voorheen Nistelrode, Vorstenbosch, Heesch en Heeswijk-Dinther) hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Bernheze, maar is uw kind in het ziekenhuis in Uden geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Uden. Een echtscheidingsakte is gekoppeld aan de huwelijksakte, deze vraagt u op in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Uittreksel burgerlijke stand aanvragen (€ 15,70)
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier algemeen (PDF, 67.3 kB) invullen en ondertekenen.

Prijs

€ 15,70

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld of uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Indien u het uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvraagt, geef dan aan dat het om een meertalig uittreksel gaat.

Aanvraag uittreksel Burgerlijke stand door bedrijven

Bent u een bedrijf, zoals advocaat of notaris, dan hebt u soms een uittreksel Burgerlijke stand nodig van uw cliënt. U kunt deze direct online aanvragen. Voor een aanvraag heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Net als de achternaam (zonder voorvoegsel), geboortedatum en het burgerservicenummer van uw cliënt.

Aanvragen uittreksel Burgerlijke stand door bedrijven