Jeugdhulp

De gemeente Bernheze is verantwoordelijk voor lichte en specialistische jeugdhulp:

 • jeugd- en opvoedhulp
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • aanpak van kindermishandeling
 • geestelijke jeugdgezondheidszorg
 • zorg voor kinderen met een (verstandelijke) beperking.

Hulp en ondersteuning voor uw kind

Heeft u vragen over de opvoeding en verzorging van uw kind, dan kunt u terecht bij:

 • Uw huisarts
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Maasland (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur)
  Kerkstraat 13
  5341 BK Oss
  telefoon 088-374 25 26
  info@centrumjeugdengezin-maasland.nl, www.centrumjeugdengezin-maasland.nl
 • Consultatiebureau GGD
  • Heesch: Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4
  • Nistelrode: Basisschool 't Maxend, Maxend 6
  • Heeswijk-Dinther: Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24.
 • Jongerenwerk Bernheze Jongerencentrum Checkpoint De la Sallestraat 3,  5384 NK Heesch, ingrid.engelbart@ons-welzijn.nl.

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze

Voor de toegang tot de jeugdhulp heeft de gemeente het Basisteam Jeugd en Gezin ingericht. Dit team is onderdeel van ONS Welzijn en bestaat onder andere uit:

 • professionals van schoolmaatschappelijk werk
 • jeugdpreventiewerk
 • jongerenwerk
 • jeugdverpleegkundige van de GGD
 • jeugdarts van de GGD
 • professionals van MEE

Het Basisteam bekijkt samen met u en/of uw kind welke hulp u nodig heeft. Het Basisteam kan zelf hulp verlenen, maar kan ook specialistische jeugdhulp inzetten. Is specialistische hulp nodig, dan maakt het Basisteam samen met u een plan van aanpak.

Het Basisteam kunt u bereiken via het Centrum voor Jeugd en Gezin Maasland:

Jeugdhulp in natura

Is er meer hulp nodig, dan kunt u een verwijzing krijgen voor specialistische jeugdhulp in natura. Dat kan via het Basisteam Jeugd en Gezin, huisarts, jeugdarts, medisch specialist en gecertificeerde instelling. De gemeente Bernheze koopt deze hulp samen met gemeenten in Noordoost-Brabant in bij een groot aantal aanbieders. De administratie en de kosten van de zorg worden door de gemeente en de aanbieder onderling geregeld. De zorgaanbieder bepaalt van wie u hulp krijgt.

Jeugdhulp met persoonsgebonden budget

Biedt de jeugdhulp in natura geen oplossing, dan kunt u jeugdhulp met een persoonsgebonden budget (pgb) inkopen. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie over een persoonsgebonden budget op de website van de SVB

Pleegzorg

We zijn op zoek naar pleeggezinnen. Wilt u kinderen een stabiele en veilige thuissituatie bieden, kijk dan eens op de website van Pleegzorg Nederland. De gemeente Bernheze werkt bij de werving van pleeggezinnen samen met Oosterpoort. Oosterpoort organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten.

Overige belangrijke contacten

Voor spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met:

 • Spoedeisende jeugdhulp (ook in het weekend): 088-066 69 99
 • Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • De kindertelefoon 0800-0432. Als je als kind wordt mishandeld of je kent iemand die wordt mishandeld en je wilt daarover praten, dan kun je de Kindertelefoon bellen. Dat kan iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Je hoeft je naam niet te noemen. Het telefoonnummer is: 0800-0432 (gratis).